Bijdrage Provin­ciale Staten Fauna­be­heerplan


13 november 2019

Voorzitter, het beheren van Fauna. Wat een arrogantie. Alsof we zelf - als mensen - geen fauna zijn. In het jachtseizoen is het buitengebied, om met de woorden van mijn collega Kirsten de Wrede te spreken een pretpark voor jagers! We vervelen ons schijnbaar zo, dat we van gekkigheid niet weten wat we doen moeten. Bij een aantal mensen leidt deze verveling tot het - met plezier - vermoorden van weerloze dieren!

Tijdens de commissie heb ik het al gehad over het recht van ieder dier om te mogen leven naar zijn eigen aard… en óók over de schuldvraag. Wieis er nou schuldig aan het verdwijnen van zoveel dieren, met name ook vogels, van het Groningse Platteland?

Het antwoord is simpel: De mens, de mens die alle robuustheid en levenskracht uit het platteland heeft gezogen. Een leeggezogen, mishandeld platteland, waar geen ruimte meer is voor de natuur, een platteland waar alles draait om de hebzucht en het genot van die ene soort.

De mens die er bekend om staat om niet de hand in eigen boezem te steken, maar die - als er ook maar iets mis lijkt te gaan - altijd zoekt naar een zondebok. Nu zijn de roofdieren en de roofvogels aan de beurt.

Voorzitter de moties:

  1. Voorwaarde voor goedkeuring van een faunabeheerplan is dat het een beschrijving moet bevatten van de handelingen per diersoort en gewas die zijn ingezet om schade te voorkomen. Of die preventieve middelen voldoende toegepast worden is niet publiek inzichtelijk laat staan duidelijk beschreven in het faunabeheerplan. Voor de vos ontbreekt zelfs helemaal een beschrijving! De PvdD wil zicht krijgen op de verplichte procedure voordat er iets besloten kan worden. Hiertoe dienen wij de motie 'Toepassing preventieve middelen in.
  2. De faunabeheereenheid vraagt om het verlenen van een ontheffing voor het gebruik van kraaienvangkooien. De effectiviteit is nooit bewezen. Juridisch is het onhoudbaar. Verschillende rechtszaken hebben dat inmiddels bewezen. Het vangen van vogels op deze manier levert veel stress, pijn en doodsangst op. Ookkunnen broedende, voedende en beschermde vogels in deze kooien terecht komen. Deze mogelijkheid tot ontheffing moet in onze ogen uit het plan verwijderd worden. Hiertoe dienen wij de motie 'Geen ontheffing kraaienvangkooien' in.
  3. Ook vraagt de FBE in het voorliggend plan om het verlenen van een ontheffing voor een nog verdere uitbreiding van de jacht op vossen. Er is geen enkel … substantieel bewijs, dat de vossenjacht bijdraagt aan de overlevingskansen van de weidevogels. (En was dat bewijs geen voorwaarde voor afschot?). Het uitbreiden van de jachtperiode tot eind juni leidt er feitelijk toe dat dragende, zogende en jonge vossen worden afgeschoten. Laat deze mogelijkheid tot ontheffing verwijderen uit het plan. Hiertoe dienen wij de motie 'Geen verruiming vossenjacht' in.
  4. Ook moet het college wat de Partij voor de Dieren betreft geen medewerking verlenen aan het verruimen van beheer en schadebestrijding in N2000 gebieden. Het zal niet alleen tot het doden van weerloze dieren leiden, maar zal ook leiden tot ernstige verstoring van andere dieren in het gebied. Hiertoe dienen wij de motie 'Geen verruiming jacht N2000' in.


Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale Staten begroting 2020

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten klimaatakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer