Bijdrage Commissie Groningen Airport Eelde


26 februari 2020

Vrijdag 31 januari j.l. ontvingen wij een brief met zorgwekkende conclusies en veel openstaande vragen. Uit de tussentijdse rapportage blijkt dat het aantal vluchten en passagiers op GAE weer is gedaald. De liquiditeit daalt in 2020 nog verder. Tot nu toe heeft alle (financiële) inzet tot weinig resultaat geleid. Voor de komende jaren worden ook forse verliezen verwacht in de exploitatie. Het is duidelijk dat de doelstellingen steeds verder uit zicht raken. Er zijn geen hubs gerealiseerd en van een echte betrokkenheid van het bedrijfsleven is geen sprake. Inkomsten dalen en kosten stijgen. Er zijn zorgen bij de aandeelhouders ,… de gemeente Groningen wil van haar aandelen af. Het is onduidelijk of de veiligheid gegarandeerd is, en of er wel of geen moderne brandweerkazerne nodig is.

In het coalitieakkoord staat het volgende: Groningen Airport Eelde is de regionale luchthaven die bijdraagt aan de ontsluiting van de regio. Het investeringspakket Eelde wordt uitgevoerd conform afspraken, mits uitzicht blijft op het behalen van de doelstellingen van dat investeringspakket zonder overschrijding van de daartoe gereserveerde budgetten. Een tussentijdse evaluatie moet duidelijk maken of er nog potentie is voor een realisatie van robuuste hub verbindingen en substantiële toename van het aantal zakelijke reizigers.’

Voorzitter ik heb mijn vragen onderverdeel in een aantal aspecten, economie, natuur en klimaat en betrouwbare overheid.

Economie:

  Voorzitter, een bedrijf dat jaar in jaar uit verlies draait. Wiens toekomstperspectief steeds weer niet uitkwam. De financiering voor GAE lijkt in een bodemloze put te verdwijnen. Op welk moment is het stoppen van de financiering bespreekbaar? Hoe lang blijft de provincie nog wachten op ‘marktontwikkelingen’? Is het acceptabel om met gemeenschapsgeld vakantievluchten te subsidiëren? Wat zijn de gevolgen voor de provincie als GAE failliet gaat? Hoe staat het met de veiligheid? Het is noodzakelijk dat met spoed de evaluatie plaatsvindt zoals al aangekondigd in het coalitieakkoord, omdat de te halen doelstellingen steeds verder uit zicht geraken. Is deze evaluatie al in ontwikkeling, wanneer wordt deze verwacht?

  Is het laten voortbestaan en financieren van een kleine luchthaven nog steeds gelegitimeerd gegeven de crises rondom klimaat en stikstof? Voor vakantievluchten, maar ook als het gaat om het plan om meer centraal een opleidingsvliegveld te worden. Veel stijgen en landen van toestellen dus?

  Natuur en klimaat:

  Groningen Airport Eelde ligt vlak naast N2000 Zuidlaardermeer en de Drentsche AA. Ondanks dat er een laadpaal geplaatst is en er zonnepanelen liggen, zit elektrisch vliegen er voorlopig nog niet in. Dat duurt nog 10-20 jaar. De ruime aandacht voor de laadpaal en de zonnepanelen lijkt een duidelijke vorm van greenwashing. Welke andere opties zijn er voor een andere, meer nuttige en milieuvriendelijke invulling van het terrein of is daar nog niet over nagedacht?

  Over de dodenlijst met 46 vogelvrij verklaarde vogels en 26 soorten zoogdieren heeft onze fractie samen met onze fracties in de gemeente Groningen, Drenthe en Den Haag vragen gesteld. We wachten de antwoorden af.

  Betrouwbare overheid

   Voorzitter, we vragen van onze boeren enorme offers als het om de stikstofproblematiek gaat,. En volkomen terecht. Ze zijn de grootste vervuilers en moeten in onze ogen flink krimpen. Toch zou het onrechtvaardig zijn als de verschillende overheden een verlieslijdend prestigespeeltje letterlijk in de lucht houdt en stikstof laat uitstoten op de zeer nabijgelegen en voor stikstof gevoelige natuurgebieden én ondertussen de boeren voor het blok zet. Hoe gaat het college een campagne voor verdere uitbreiding van het aantal vluchten aan hen verkopen?

   Tweede termijn:

   Het is vreemd - met boerenpartij CDA voorop -, dat juist de partijen die het meeste knokken voor de boeren in de stikstofcrisis het prestigespeeltje GAE het liefst in de lucht willen houden. Stikstof is stikstof, ook als de hoeveelheid miniem is in verhouding met de uitstoot van de landbouw. Deze partijen willen alle economische bordjes in de lucht houden, terwijl we weten dat er een flink aantal stuk zullen vallen. De PvdD stelt voor dat de verschillende partijen dit zelf gaan uitleggen aan hun achterban. Na de presentatie van de toekomstscenario’s komen we hier zeker op terug.