Bijdrage Provin­ciale Staten: bijstook biomassa RWE kolen­cen­trale


13 december 2017

Voorzitter, vorige week schreef Dhr Taco Douma, directeur van de RWE kolencentrale in een opiniestuk dat hij de ambitieuze plannen van het kabinet voor de energietransitie toejuicht.

Dat is natuurlijk ook niet vreemd als je bedenkt dat de RWE een SDE subsidie zal krijgen voor de bijstook van 30% biomassa in haar kolencentrale in de Eemshaven van naar schatting een miljard euro. Een idee van oud-minister Kamp uit 2016.

Volgens Douma komen de hoofdzakelijk te gebruiken houtpellets uit snelgroeiende productiebossen en dan voornamelijk ook nog van afvalhout.

Het zou niet alleen de Co2 balans ten opzichte van kolen positief beïnvloeden. Maar hij stelt zelfs dat dit ook geldt voor de biodiversiteit.

Een programma van Zembla liet zien waar het hout werkelijk vandaan komt. Bossen worden er voor gekapt in Canada en de VS.

Volgens Zembla gaat het daarbij niet enkel om zieke en kromme bomen. En al helemaal niet om uitsluitend zaagsel, zoals RWE claimt.

Volgens Greenpeace komt bij het verbranden van biomassa net zo veel CO2 vrij als bij kolen of olie.

De snelst groeiende bomen doen er nog steeds 20 jaar over om volwassen te worden en dezelfde Co2 af te vangen als hun verbrande soortgenoten.

De gekapte bomen in Canada en de VS doen er tussen de 20 en 100 jaar over.

In Europa wordt er inmiddels zoveel gekapt, dat de productiebossen er niet tegen kunnen groeien.

De centrale in de Eemshaven zal naar schatting 800.000 ton biomassa per jaar moeten verstoken. Dat is jaarlijks een bos ter grootte van de vier noordelijke provincies.

De Tweede Kamer heeft eind 2016 op initiatief van de PvdA met ruime meerderheid een motie aangenomen om de subsidieregeling voor dit soort bijstook te stoppen. Minister Kamp heeft die motie naast zich neergelegd.

Dus verreweg de meeste van de moederpartijen van de hier aanwezige politici heeft dus grote twijfels bij het duurzame karakter van deze bijstook.

Als provincie kunnen we weinig meer doen aan de subsidieregeling dan onze mening laten horen.

Wel kunnen wij vergaande voorwaarden stellen aan de Milieu Effect Rapportage die de RWE moet aanleveren.

RWE noemt haar bijstook duurzaam. Het zal een multinational als deze dan ook geen moeite moeten kosten om dit met een goed opgezette MER te bewijzen.

Een MER die niet alleen de milieugevolgen laat zien voor deze provincie, maar een degelijk rapport zal moeten zijn over de effecten over de hele linie. Van bron tot eindproduct.

Inclusief het vervoer met schepen over vaak lange afstanden en de gevolgen voor de biodiversiteit in het brongebied.

Klimaatverandering en de afname van de biodiversiteit is een wereldwijd probleem. Onze ogen sluiten voor dat wat over de provinciegrenzen gebeurd is niet meer van deze tijd en wat de Partij voor de Dieren betreft onverantwoord.

Daarom deze motie.

Dank u wel

Interessant voor jou

Woordvoering amendement schaalvergroting

Lees verder

Woordvoering motiedebat basisinkomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer