Bijdrage Provin­ciale Staten benoeming gede­pu­teerde Rijzebol


11 maart 2020

Voorzitter met respect voor het werk van de commissie, komt de PvdD na het lezen van het rapport tot een andere keuze dan de commissie. We zijn onder de huidige omstandigheden tegen de benoeming van Dhr. Rijzebol.

Dhr. Rijzebol is maat in een boerenmaatschap en deelt daarin de lusten en de lasten. De heer Rijzebol wil deze functie niet opgeven.

Het college moet uiterst belangrijke beslissingen nemen als het gaat om de agrarische sector. De stikstofproblematiek is al genoemd. We zien hier dan ook op z’n minst een schijn van belangenverstrengeling.