Bijdrage plan­uit­wer­kings­be­sluit door­fiets­route Assen-Groningen


27 januari 2021

Voorzitter, de fiets in plaats van de auto, prima! Met voorkeursroute 1B wordt ook nog eens een extra koppelkans gepakt met betrekking tot natuurwaarden. Er worden in de voordracht een hele serie koppelkansen genoemd. Kansen die de natuur zullen versterken. We lezen ook dat de provincie Groningen verantwoordelijk is voor de realisatie van de natuurcompensatie en dat dit ook een onderdeel is van de raming, waardoor de winst voor de natuur duurzaam verzekerd is. Klinkt goed in onze oren, maar worden daarbij ook alle koppelkansen gepakt of blijven het kansen zonder koppelingen? We gaan ervan uit dat voor de aanleg van het fietspad geen bomen hoeven te worden gekapt. Met het “vrijwel zeker niet” houdt de provincie nog wel een slag om de arm. Graag een reactie van de gedeputeerde. Ook gaan we ervan uit dat de bomen die het waterschap gaat kappen voor de versterking van de kade voldoende en in de buurt van die locatie worden gecompenseerd. Kan GS ook daarop reageren?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage uitzondering op nieuwbouw IV voor bedrijf in Onstwedde

Lees verder

Bijdrage voordracht extra geld voor Ring Zuid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer