Bijdrage uitzon­dering op nieuwbouw IV voor bedrijf in Onstwedde


27 januari 2021

Voorzitter, het voorstel behelst toestemming voor het bouwen van een nieuwe stal BIJ een al bestaande megastal met plofkippen. Dit is in de ogen van de PvdD een verplaatsing van een probleem in plaats van een oplossing! Er worden twee locaties samengevoegd tot één, en er wordt een hele kleine stap gezet naar beter dierenwelzijn.

Voor de stikstofdepositie op Lieftingsbroek een kleine verbetering, voor de honderdduizenden dieren die hier per jaar vetgemest worden zal het weinig verschil maken – want ze hebben nog steeds een rotleven met veel te weinig ruimte, ook al krijgen ze af en toe een beetje graan en stro om hun monotone, dieronwaardige leven op te leuken en…jawel.. ze mogen twee weken langer leven in een overbevolkte stal (12 kippen per m2!).

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil dat het aantal landbouwdieren áfneemt. Een overgang naar 1 ster BLK is namelijk niets meer dan bestendiging van de verwerpelijke vee industrie. Als deze ondernemer zijn stallen heeft aangepast, dan blijft hij vervolgens weer vele jaren produceren op deze manier, en maakt daardoor geen deel uit van de noodzakelijke transitie naar minder dieren, minder vleesconsumptie en een eind aan de intensieve veehouderij.

Onze vragen:

  1. Precies de procedure die hier nu voorligt wordt in uw reactie op de zienswijzen van LTO en agrarische adviesbureau’s op de actualisatie Omgevingsvisie- en verordening vooralsnog geweigerd aan andere indieners. Waarom hier dan wel? Wat staat ons nog te wachten?
  2. Blijven de voorwaarden onverminderd gelden dat er met dit soort verplaatsingen GEEN toename in dieraantallen mag plaatsvinden, én dat er sprake moet zijn van verbeteringen in dierenwelzijn, of kunnen die eisen ook komen te vervallen?
  3. Mag die 0,18 mol/ha stikstof alsnog ingezet worden voor extern salderen door de opkoper? Kunt u niet als voorwaarde verbinden aan deze verplaatsing dat deze depositie uit de markt wordt gehaald, en niet wordt verkocht aan een ander?