Bijdrage voor­dracht extra geld voor Ring Zuid


3 februari 2021

Voorzitter, de voordracht vraagt om extra geld voor de Ring Zuid, terwijl er in onze ogen onvoldoende is gekeken naar andere, goedkopere alternatieven. Een meer eenvoudige update van de zuidelijke ringweg, zonder verdiepte ligging, was misschien minder prestigieus geweest, maar wél goedkoper en in onze ogen beter. Het opknippen van het project in deelstukken en opnieuw aanbesteden is - zover ons bekend - niet onderzocht en heeft dan ook geen kans gekregen.

Er is gekozen voor het bestaande plan en dat kost 200 miljoen euro extra. Er wordt daarvoor aan ons gevraagd een bedrag van 78 miljoen euro uit de RSP-pot te halen ten koste van andere projecten. Nou vindt de Partij voor de Dieren het eventueel niet doorgaan van de verdubbeling van de rest van de N33 geen ramp. Economische groei kan alleen plaatsvinden binnen de draagkracht van de aarde en die draagkracht wordt - ook door ons Groningers - nu al ver overschreden. Uitbreiding van infrastructuur moet dan ook alleen maar plaatsvinden als de ecologie daar in positieve zin in meedeelt. Fiets en OV i.p.v. autoverkeer.

We zijn blij dat er voldoende geld in de pot blijft voor het doortrekken van het spoor van Veendam naar Stadskanaal. Voorzitter, wij willen uit de mond van de gedeputeerde horen, dat het doortrekken van die spoorlijn met zekerheid wordt uitgevoerd en niet - alsnog - wordt opgeofferd. Graag een reactie!

Voorzitter de Staten hebben in meerderheid in 2014 ingestemd met de huidige aanpak ring zuid. En wie zich brand moet op de blaren zitten. De PvdD is altijd tegen geweest en heeft zich ook altijd verweerd. Zijn we in de ogen van GS op een point of no return gekomen? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, de PvdD ziet niets in het opdracht geven aan het college voor het zoeken naar andere middelen voor de verdubbeling van de N33. We zullen de voordracht dan ook niet steunen.

Interessant voor jou

Bijdrage planuitwerkingsbesluit doorfietsroute Assen-Groningen

Lees verder

Bijdrage voordracht Strategische visie vrijetijdseconomie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer