Bijdrage inpas­singsplan Dubbele Dijk


18 november 2020

Voorzitter in eerste instantie lijkt dit een goed plan te zijn. Het zuidelijk deel gaat gebruikt worden voor de opvang van slib en natuurontwikkeling en het noordelijk deel voor zilte teelt en aquacultuur. Vooral over het laatste maken we ons zorgen. Aquacultuur is een breed begrip en omvat de teelt van aquatische organismen zoals vissen, schaaldieren, schelpdieren en waterplanten. De kweek van bijvoorbeeld zeewier, zou prima passen binnen het plaatje van de voedseltransitie. Maar het kweken (alleen het woord al) van dieren als vis, is in de ogen van de Partij voor de Dieren niet alleen onethisch, maar ook niet duurzaam. Kweekvis wordt gevoerd met vismeel, gemaakt van wilde vis uit de zee. Jaarlijks 5,5 miljoen ton en omdat ze intensief gehouden worden hebben ze vaak antibiotica nodig. Daarom dienen wij het amendement 'Geen dieren kweken tussen de dijken' in.

Verder krijgt het zuidelijke deel net als het noordelijke deel de bestemming Agrarisch met waarden natuur en landschap. De Partij voor de Dieren vindt het uitermate belangrijk dat het zuidelijk deel ook die hoofdbestemming krijgt waarvoor het bedoeld is. Natuur dus en daarom het amendement 'Dubbele dijk bestemming natuur'.