Bijdrage Groningen Airport Eelde


23 juni 2021

Voorzitter, in het document 'Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde' wordt nadrukkelijk gesproken over de noodzaak van een structurele jaarlijkse Rijksbijdrage van € 6 - € 8 miljoen voor beheer en instandhouding: de aandeelhouders zijn samen met de directie van GAE van mening dat deze Rijksbijdrage onmisbaar is voor de toekomst van de luchthaven. Op kamervragen over deze kwestie antwoordt de minister op 9 november 2020 het volgende: “Het kabinet ziet luchthavens als zelfstandige ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van hun activiteiten. Structurele rijksbijdragen passen niet binnen het luchtvaartbeleid.” Hoe groot is de kans dat die Rijksbijdrage er alsnog komt? En kunnen we hieruit opmaken dat als die steun niet komt, dat dat dan het einde betekent voor Groningen Airport Eelde?

In het coalitieakkoord van dit college staat dat het investeringspakket Eelde wordt uitgevoerd conform afspraken, mits uitzicht blijft op het behalen van de doelstellingen van dat investeringspakket zonder overschrijding van de daartoe gereserveerde budgetten. Zijn die doelstellingen gehaald? Waarom nu wel weer een extra budget?

Een paar maanden geleden kregen we een presentatie over de dromen van de nieuwe directeur van GAE. Mooie, maar onwerkelijke dromen. Hoeveel dromen en plannen hebben we al niet voorbij zien komen de laatste jaren. Steeds weer veranderend in een kostbare deceptie. Het verleden, waaruit je de lessen moet leren wordt niet eens fatsoenlijk geëvalueerd.

We begrijpen dat de brandweerkazerne opgelapt moet worden, omdat er anders niet meer gevlogen kan worden. Vliegen is hier echter buitengewoon onrendabel en omdat het om veel overlast gevende lesvluchten en een paar sterk gesubsidieerde vervuilende vakantievluchten gaat, is het veel beter om te stoppen met die vluchten. Dan hoef je dus ook geen geld meer te steken in de kazerne.

Belastinggeld gegooid in een bodemloze put. Het wordt tijd dat onder ogen te zien.

De toekomstplannen van GAE zijn enkel een vlucht naar voren. Niet het voortbouwen op- en uitbouwen van de bestaande situatie is het uitgangspunt, maar inzetten op nieuwe, nog onbewezen technologie is de aanpak. In noord Nederland vind je geen technische expertise op dit vlak. Daarbij moet je je afvragen of onze kostbare duurzame energie gebruikt moet worden voor korte vluchten binnen Europa. Er zal immers nog heel lang een groot tekort zijn aan écht duurzaam opgewekte elektriciteit. En dus is het allesbehalve duurzaam om juist dat (relatief) kleine beetje aan duurzame stroom te verkwisten door dit mede te gaan gebruiken om een enkeling in staat te stellen gebruik te maken van een elektrisch vliegtuig(je). De trein is een veel beter alternatief. Graag een reactie van de gedeputeerde.

GAE geeft in algemene bewoordingen aan dat de luchthaven onmisbaar is. Dat is altijd gemakkelijk op te schrijven. Het wordt natuurlijk een stuk interessanter als hierop aanvullend met overtuigende concrete voorbeelden deze stelling verder wordt onderbouwd. GAE heeft wel een poging hiertoe gedaan, maar komt niet verder dan wat lachwekkende voorbeelden. Voor de vestiging van Google in de Eemshaven is de aanwezigheid van een internationale luchthaven een vereiste. Alsof data per vliegtuig worden vervoerd. Laat GAE maar eens concreet aangeven wat haar waarde is voor de vestiging van Google in de Eemshaven.

Ook zou de TT in Assen zonder GAE niet door kunnen gaan. Vreemd, want de vele bezoekers en rijders met het materiaal komen vrijwel uitsluitend over de weg. Gaat het dan om de ene bobo die met een vliegtuig komt? Als klap op de vuurpijl wordt nog genoemd dat GAE een belangrijke functie heeft als parkeerplaats van vliegtuigen van KLM. Het is treurig te constateren dat er kennelijk niets beters te melden valt dan dergelijke flut-argumenten.

Voor vakantiegangers is GAE evenmin onmisbaar. Schiphol en Bremen liggen met honderden keren zo veel bestemmingen op redelijke afstand van Noord-Nederland. Dit zal nog beter worden nu Arriva een aanvraag heeft ingediend om ’s nachts een treindienst tussen Groningen en Schiphol in te voeren.

​Voor de zakelijke vlieger is GAE nooit een serieus alternatief geweest, is het nu evenmin en is er geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat het in de toekomst anders zal zijn.

Kan de gedeputeerde eens met goede voorbeelden komen waarom we dit vliegveld zouden moeten aanhouden? Om in luchtvaarttermen te blijven komt GAE niet verder dan luchtfietserij en daar mag geen Euro Gronings provinciaal geld meer aan besteed worden.

Tweede termijn

Voorzitter, de PvdD is met name verbaasd over de rol van GroenLinks in deze zaak. GroenLinks in Den Haag wil het vliegveld sluiten. Hier houden ze het open. Als grootste partij wederom op de knieën voor de rechtse partijen in de coalitie. De stapeling van zaken, zoals een nieuw industrieterrein, elektrisch vliegen over korte afstanden. Moet daarvoor het Wad vernietigd worden door o.a. haar keuze voor Net op Zee en de voor vogels dodelijke windmolens langs het Wad? GroenLinks vindt het duidelijk allemaal prima!

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvergadering MER en beschikking verhogen bijstook biomassa RWE Eemshaven

Lees verder

Bijdrage kadernota en voorjaarsmonitor

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer