Bijdrage Groningen Airport Eelde


28 oktober 2020

Voorzitter, de directe reden tot agendering van Groningen Airport Eelde was een bericht in het DvhN over de wens van de luchthaven om een grotere rol te spelen in het militair luchtverkeer in Nederland. Met een daarop positief reagerende gedeputeerde Rijzebol. De gemeente Tynaarlo is daar zeer terecht verbolgen over. Zij was er niet in gekend en is het er ook niet mee eens. De luchthaven staat op haar grondgebied en het luchtverkeer komt over de hoofden van haar inwoners heen. Ook is hier vooraf niet overlegd met de aandeelhouders.

Inmiddels zijn we een paar maanden verder en is de luchthaven gekomen met een document: Visie, strategie en toekomst. De keuze die primair voorligt is sluiting van de luchthaven, of een doorstart met opties als militair vliegverkeer, het grootschalig uitbreiden van lesprogramma’s met een toename van tienduizenden vliegbewegingen per jaar tot en met het vergunnen van verkeersvliegersopleidingen met grotere toestellen. Vaak worden voor de lessen oude, vaak extra vervuilende toestellen, gebruikt.

Bij alle doorstart-scenario’s zal GAE flink afhankelijk blijven van subsidies van het Rijk en de Regio.

Voorzitter behalve dat dit vliegveld een economisch moeras vertegenwoordigt waar heel veel gemeenschapsgeld in is verdronken en bij een foute keuze zal blijven verdrinken (na schatting 10 miljoen per jaar), een luchthaven die heel veel overlast veroorzaakt richting de inwoners,… wil de PvdD ook de ecologische kant van een doorstart - met uitbreiding - benadrukken:

  1. Meer uitstoot van CO2 en stikstof;
  2. Meer overlast voor het nabijgelegen en deels N2000 gebied Zuidlaardermeer en de verstoring van de dieren die daar leven;

Voorzitter het vliegveld vraagt de aandeelhouders om de allocatie van de 25,3 miljoen euro tot 2026, en een actieve lobby om haar plannen in daden om te kunnen zetten bij het Rijk.

GAE is destijds opgericht voor het bedrijfsleven en voor private vakantievluchten. Die doelstellingen zijn niet gehaald, het investeringsscenario is mislukt en dus moeten we wat de PvdD betreft ons verlies nemen en stoppen.

Onze vragen:

  1. Er zijn enorm veel klachten van omwonenden over te veel geluidsoverlast door laagvliegende, cirkeltjes-draaiende lestoestellen. Dit zal met de gewenste scenario’s van GAE alleen maar toenemen. Vind GS dat aanvaardbaar?
  2. De ecologische belasting is in alle scenario’s extreem hoog. Vindt GS dat aanvaardbaar met de huidige problematiek rond klimaatopwarming en de stikstof-problematiek?
  3. Is het college bereid om te weigeren verdere investeringen in GAE te doen uit het investeringspakket?
  4. In tegenstelling tot wat GAE schrijft lijken de aandeelhouders wel degelijk te kunnen beslissen over sluiting van het vliegveld. Eigenaren kunnen stoppen met de exploitatie. Is de gedeputeerde bereid om dit scenario, gezien al het voorgaande, serieus te bespreken op de aandeelhoudersvergadering?