Bijdrage finan­ciële positie Omme­lander ziekenhuis en deal Power­field


29 september 2021

Voorzitter, solidariteit in de zorg staat onder druk. Privatisering van de zorg en marktwerking hebben ervoor gezorgd dat veel zorginstellingen draaien om winstmaximalisatie. Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft schijnbaar niet voldoende winst kunnen maken en zit nu in de financiële problemen. De PvdD vindt dat de kosten in de zorg omlaag kunnen door de bureaucratie aan te pakken. Door een eind te maken aan de macht en winsten van zorgverzekeraars, door te stoppen met absurde beloningen aan de topniveau, door een goed beleid rondom preventie en door de professionals van de werkvloer weer aan het roer te zetten.

De zorg moet terug naar de overheid. Het welzijn van mensen moet weer centraal komen te staan. Het ziekenhuis zit op dit moment in een hoek waar klappen vallen en lijkt een noodgreep te doen door de deal met Powerfield. Begrijpelijk maar ongewenst. De PvdD wil dat zowel de zorg als de energievoorziening weer een verantwoordelijkheid wordt van de overheid.

Wij roepen dit college op om deze zaak met heel veel wijsheid op te pakken. Voor nu moet het uitgangspunt zijn dat het OZG de belofte krijgt van de provincie dat het hoe dan ook haar bestaansrecht heeft én houdt. Graag een reactie van de gedeputeerde.