Bijdrage extra Staten­ver­ga­dering verhoging gaswinning en subsidie verduur­zaming


12 januari 2022

Voorzitter de Partij voor de Dieren sluit zich voor 100% aansluiten bij de woordvoering van de SP. Er moet álles maar dan ook álles aan gedaan worden om het besluit tot verhoging van de gaswinning de nek om te draaien. Zonodig tot aan de rechter. Eventuele claims van Duitsland moeten door de Rijksoverheid dan maar betaald worden.

Mocht de verhoging toch doorgaan dan de baten graag één op één naar het aardbevingsgebied.

Voorzitter, dan nog een grote zorg van ons: welke rechten heeft Duitsland nog wat betreft Gronings gas? Aardgas krijgt onder druk van Duitsland in Europa mogelijk het predicaat duurzaam. Het gebruik zal dan gestimuleerd worden in plaats van afgebouwd. Kunnen daar gevolgen voor Groningen en haar gasvelden uit voortvloeien? Heeft GS daar enig zicht op? En zo niet is zij bereid dit uit te zoeken en ons de bevindingen doen toekomen? In de stikstoffabriek zien we niet veel heil. Het levert slechts 7 miljard kuub extra laagcalorisch gas op, bovendien worden we afhankelijk van o.a. Rusland,. Poetin? Nogal een betrouwbare seigneur!

Dan de door de PvhN en het CDA voorbereide motie. Deze heb ik niet mede ingediend, omdat de PvdD vindt dat er geen focus moet liggen op een stikstoffabriek waarmee het gebruik van fossiele brandstoffen blijft doorgaan, maar dat er veel meer ingezet moet worden op bezuinigen, minder consumeren en isoleren. Dit gezegd hebbende als mijn stemverklaring zal ik de motie echter wel steunen.

Tenslotte voorzitter, de PvdD zal zeker aanwezig zijn bij de fakkelactie. Samen staan we immers sterk!