Bijdrage Commissie Regionale Energie Strategie


26 februari 2020

Voorzitter wat zonne- en windenergie betreft staan we in grote lijnen achter het beleid van dit college. Eerst even een vraag uit nieuwsgierigheid: Waarom heeft de gemeente Veendam nog geen visiedocument?

Als het gaat om warmte, is onze visie op biomassa duidelijk. Met name houtige biomassa helpt niet, het verergert aan alle kanten het probleem. De CO2 uitstoot wordt hoger, bomen worden voor verbranding gekapt en nemen dus geen CO2 meer op… enz. enz. Wat ons betreft geldt hetzelfde voor mestvergisting. Het houdt een verschrikkelijke en meedogenloze industrie in stand waar dieren geen levende wezens, maar producten zijn. We hebben dan ook grote twijfel bij het groene gas op blz. 3 van de consultatie.

Voorzitter er worden ons in dit consultatiedocument een aantal specifieke vragen gesteld.

  1. De PvdD voelt wel voor het schaal bij schaal principe, mits natuurgebieden uitgesloten worden. Maar houd wel ruimte voor goede ideeën. Denk eens aan windmolens langs de snelweg? Maar denk ook eens aan ruimte op grasland in combinatie met nieuwe natuur, bijv. In de Veenkoloniën. Ook om Veenoxidatie tegen te gaan.
  2. Wat het bod betreft, is de PvdD van mening dat we voor het hoogste bod van 7 Twh moeten gaan. We hebben in onze ogen niet heel veel tijd meer. Het veranderende klimaat schreeuwt om actie! Wel moet het met verstand gebeuren. Onze inwoners moeten erin meegenomen worden. Ook zouden we graag zien dat bij een dergelijk park, of het nu wind of zon is, er een veel hogere standaard voor natuur wordt meegenomen! In Duitsland schijnt deze standaard al veel hoger te liggen. Is GS bereid hier naar te kijken?Het doel van het hoge bod moet een versnelde transitie zijn. Het moet dus niet zo zijn dat het leidt tot een lager bod van andere provincies. Hoe kan dat worden voorkomen?
  3. Wat groen gas betreft: De PvdD ziet maar weinig mogelijkheden als het gaat om groen gas. Kleinschalige toepassing zou onder voorwaarden een optie kunnen zijn. (bijv. vanuit het riool). Regionale samenwerking om te kijken hoe we dan wel aan onze warmte komen is altijd goed.
  4. Wat betreft het lokaal eigendom. Daar kan de PvdD zich zeker in vinden. Het zou mooi zijn als gemeentes er samen met lokale coöperaties en met omwonenden initiatief in zouden nemen om van toekomstige parken zelfs voor 100% eigenaar te worden.
  5. Wat betreft een regionale campagne: De meeste mensen willen vooral weten wat de energietransitie voor gevolgen heeft voor hun financiële situatie en voor hun directe leefomgeving. Men moet dus via een campagne goed op de hoogte gehouden worden over de energietransitie in de regio. Men moet daarbij op de hoogte gebracht worden van de afspraken binnen de RES m.b.t. doelstellingen, participatie e.d.

Interessant voor jou

Bijdrage Commissie Concept agenda Waddengebied

Lees verder

Bijdrage Provinciale Staten motiedebat Concept Agenda Waddengebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer