Bijdrage voor­dracht Stra­te­gische visie vrije­tijd­s­eco­nomie


3 februari 2021

Voorzitter, een vrijetijdseconomie met respect voor de omgeving en de natuur, dáár kan de PvdD achter staan. Een mens die weer gaat beseffen dat hij of zij niet boven de natuur staat, maar het gelukkigst wordt als onderdeel van die natuur met respect voor haar andere bewoners. Daar zijn we - ook in Groningen - ver vanaf gedwaald.


Voorzitter, juist in deze Coronatijd zien we hoe belangrijk de natuur is voor mensen. De “vraag” naar natuurbeleving neemt sterk toe. Dus óók vanuit het oogpunt van vrijetijdsbesteding moet er snel méér natuur bijkomen.

Verder heeft de PvdD moeite met de promotie van Groningen als idyllisch…, ruimtelijk…, cultuurhistorisch waardevol…. etc. etc. terwijl er toch ook een andere kant zit aan het landschap en haar gebruik. Namelijk van natuurvernietiging door grootschalige monoculturen gericht op maximale benutting en export. Een landschap met vele megastallen vol koeien, varkens, kippen en geiten. Een landschap dat zóveel aantrekkelijker zou kunnen zijn als er serieus werk zou worden gemaakt van streven naar een rap herstel van de biodiversiteit. Met andere woorden, wij missen de eerlijkheid in het verhaal, het verhaal van het treurende landschap. Toeristen die voor de natuur komen en langs de dode raaigrasvelden fietsen of wandelen zullen landschapspijn ervaren.

Dit even duidelijk gezegd hebbende zien we toch ook voldoende positieve kanten aan deze visie en zullen we de voordracht steunen.