Vragen betref­fende de opvang van chin­chilla's in Mussel­kanaal


Indiendatum: mei 2009

Geacht college,

1. Bent u op de hoogte van de grote financiële en personele problemen bij chinchillazorg- en informatiecentrum Vida Nueva in Musselkanaal? *

2. Welke oplossingen ziet u voor enerzijds de 170 chinchilla’s die worden opgevangen in dit centrum en anderzijds voor de chinchilla’s die de komende tijd door hun eigenaar op straat zullen worden gezet nu dit centrum dreigt te worden gesloten?

3. Wat zou u gemeenten in de provincie Groningen adviseren die ten gevolge van hun zorgplicht gedurende 14 dagen de opvang van zwervend aangetroffen chinchilla’s dienen te verzorgen, wanneer het enige gespecialiseerde opvangcentrum definitief dreigt te moeten sluiten?

4. Bent u bereid de initiatiefnemer van deze gespecialiseerde chinchillaopvang die deze maatschappelijke taak jarenlang op eigen kracht en met eigen middelen heeft vervuld, de hand te reiken nu zij door tragische omstandigheden in de problemen dreigt te raken? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Wij zien de antwoorden met belangstelling tegemoet. Gezien de urgentie van deze kwestie verzoeken we u de vragen zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor het eind van deze maand te beantwoorden.


Met vriendelijke groet,

Namens de Statenfractie van de Partij voor de Dieren

Anja Hazekamp
Fractievoorzitter

* http://www.allegoededoelen.nl/index.php?gd=1773&t=ln&x=4569

Indiendatum: mei 2009
Antwoorddatum: 15 jun. 2009

1. Bent u op de hoogte van de grote financiële en personele problemen bij chinchillazorg- en informatiecentrum Vida Nueva in Musselkanaal? *

Antwoord 1: Ja.

2. Welke oplossingen ziet u voor enerzijds de 170 chinchilla’s die worden opgevangen in dit centrum en anderzijds voor de chinchilla’s die de komende tijd door hun eigenaar op straat zullen worden gezet nu dit centrum dreigt te worden gesloten?

3. Wat zou u gemeenten in de provincie Groningen adviseren die ten gevolge van hun zorgplicht gedurende 14 dagen de opvang van zwervend aangetroffen chinchilla’s dienen te verzorgen, wanneer het enige gespecialiseerde opvangcentrum definitief dreigt te moeten sluiten?

Antwoord 2 & 3: Wij achten het geen taak van de provincie om te zorgen voor de opvang van gehouden dieren die zwervend worden aangetroffen of anderszins bij het centrum worden aangeboden. Ons inziens is voor de opvang van gehouden dieren de gemeente verantwoordelijk. Wij hebben dan ook niet de kennis om oplossingen te bedenken of gemeenten te adviseren hierin.

4. Bent u bereid de initiatiefnemer van deze gespecialiseerde chinchillaopvang die deze maatschappelijke taak jarenlang op eigen kracht en met eigen middelen heeft vervuld, de hand te reiken nu zij door tragische omstandigheden in de problemen dreigt te raken? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4: Gezien onze beantwoording onder de vragen 2 en 3 ligt het niet in de rede dat wij in deze kwestie enig initiatief nemen. Dit ligt eerder op de weg van de gemeente dan wel de Dierenbescherming.

Interessant voor jou

Afschot van dieren bij langdurige kou

Lees verder

Verkoop aandelen Essent

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer