Vervolg­vraag opschorten doden van dieren vanwege winterweer


Indiendatum: feb. 2012

Geacht college,

In opvolging van de vragen die wij u op 6 februari hebben doen toekomen, willen wij u graag deze vervolgvraag voorleggen.

In meerdere provincies is de afgelopen weken een (gedeeltelijk) verbod op het doden van dieren uitgevaardigd in verband met het winterweer.
Wat is de reden dat er in Groningen geen actie is ondernomen? Bent u van mening dat de situatie in Groningen afwijkt van andere provincies en kunt u dat toelichten?

Met vriendelijke groet,

Wynanda van der Land

Indiendatum: feb. 2012
Antwoorddatum: 13 mrt. 2012

Geachte mevrouw van der Land,

Op 13 februari jl. ontvingen wij van u een aanvullende vraag. Hierover berichten wij u het volgende.

Vraag. In meerdere provincies is de afgelopen weken een (gedeeltelijk) verbod op het doden van dieren uitgevaardigd in verband met het winterweer Wat is de reden dat er in Groningen geen actie is ondernomen? Bent u van mening dat de situatie in Groningen afwijkt van andere provincies en kunt u dat toelichten?
Antwoord: Zoals u zelf ook stelt kunnen er regionale en lokale verschillen zijn met betrekken tot de winterse omstandigheden. Wij hebben ons besluit om de ontheffingen niet op te schorten dan ook gebaseerd op de situatie in Groningen. Wij kunnen ons voorstellen dat de situatie in andere provincies nijpender was door bijvoorbeeld een dikker sneeuwdek. Voor het overige wijze we op de eerder gegeven antwoorden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Jachtstop en faunabeleid winterweer

Lees verder

Enquete dialoog Groninger landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer