Schrif­te­lijke vraag ex. art. 46 RvO over afschot van dieren bij bijzondere weers­om­stan­dig­heden


Indiendatum: dec. 2010

Geacht College,

In de Provincie Groningen is de afgelopen dagen sprake geweest van winterse omstandigheden met sneeuw en lage temperaturen). Volgens de weersverwachtingen is er op korte termijn geen verandering te verwachten. Sneeuwbedekking en bevroren water, leiden tot gebrek aan voedsel en vermindering van het aantal schuilplaatsvoor in het wild levende dieren. Veel in het wild levende dieren verkeren momenteel in staat van uitputting. Het zal, ook nadat de dooi wordt ingezet, vermoedelijk enkele weken duren voordat de dieren weer voldoende voedsel hebben vergaard en helemaal op krachten zijn gekomen.

Vraag: Bent u bereid om vanwege de bijzondere weersomstandigheden de jacht in de provincie Groningen te verbieden, alsmede het gebruik van ontheffingen voor afschot van ree├źn, vossen, knobbelzwanen, ganzen en smienten op te schorten? Zo nee, waarom niet?

Gezien het urgente karakter vragen wij om spoedige beantwoording van deze vraag.

Met vriendelijke groet.

Anja Hazekamp
fractievoorzitter Partij voor de Dieren


Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer