Succes in aanjagen eiwit­tran­sitie


De Statenfractie heeft de afgelopen twee jaar hard ingezet op het aanjagen van de eiwittransitie. Eerst werd een motie aangenomen die het vuurtje ontstak:

Motie inventarisatie mogelijkheden versnelling eiwittransitie

Middels schriftelijke vragen werd gevraagd om extra steun voor duurzame akkerbouw:

Schriftelijke vragen 'Stop discriminatie, steun de eiwittransitie!'

Het vervolg liet te lang op zich wachten, dus werd er opnieuw een motie ingediend:

Motie uitvoeringsprogramma eiwittransitie

Deze motie werd aangehouden, omdat het College toegezegd heeft ook de Groninger eiwittransitie een prominente plek te geven in haar landbouwbeleid.

Inmiddels zijn er, met en door de provincie, een aantal veelbelovende programma's met o.a. provinciale financiering opgezet:

Toukomstproject eiwittransitie Groningen

Fascinating project eiwittransitie Groningen