Zorgen om nieuwe opslag gevaar­lijke stoffen in Farmsum


29 januari 2016

Groningen, 29 januari 2016 – De Partij voor de Dieren is bezorgd over de subsidie voor een nieuw te bouwen opslagcentrum voor gevaarlijke chemische stoffen in Farmsum. Juist in dit gebied is de gaswinning momenteel het hoogst. Zij heeft middels schriftelijke vragen het college van Gedeputeerde Staten van Groningen om uitleg gevraagd.

Volgens Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren, is deze subsidie op zijn minst bijzonder te noemen. "In januari van dit jaar nog schreef het College dat zij onze zorgen over aardbevingsrisico's voor gevaarlijke chemische opslag in Farmsum deelt. Het College gaf toen aan begrip te hebben voor de zorgen van de omwonenden. Maar nu wordt er gewoon subsidie verleend voor nog méér opslag van gevaarlijke chemische stoffen in dit gebied."

De NAM wint op dit moment het meeste gas uit het Groninger veld uit het cluster Oost, waar het Chemiepark Delfzijl en het Tankenpark Farmsum zich bevinden. Dit vergroot de kans op zwaardere aardbevingen en dus op risico’s zoals explosies. In het "Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen" valt er ondertussen te lezen dat er geen speciale eisen gelden voor gevaarlijke chemische bedrijven met het oog op extra risico's in het aardbevingsgebied.

In het akkoord van coalitiepartijen SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks staat: "Wij willen de veiligheid en de leefbaarheid voor onze inwoners terug." Daar komt zo niets van terecht, stelt Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren vast. Zij wijst erop dat naast omwonenden, ook dieren en het milieu risico's kunnen lopen in het geval van een calamiteit.

Hier vindt u de vragen:

https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-betreffende-subsidie-voor-chemische-opslag-in-farmsum