Wynanda van der Land stelt zich voor


4 februari 2012

Wynanda van der Land stelt zich aan u voor. De komende maanden zal zij als Statenlid in Groningen de belangen van dieren, natuur en milieu behartigen. Ze vervangt Anja Hazekamp, die gedurende het zwangerschapsverlof van Marianne Thieme in de Tweede kamer plaats neemt.

Mijn naam is Wynanda van der Land, 43 jaar, geboren en getogen in de provincie Groningen en al jaren werkzaam in de jeugdhulpverlening. In mijn vrije tijd geniet ik erg van onze hoogbejaarde Friese Stabij Tako (15 jaar) en van onze twee asielpoezen.

Enkele jaren geleden vertelde mijn tante dat ze ging stemmen op de Partij voor de Dieren. Ik vond dat raar. Waarom zou je stemmen op een partij die alleen opkomt voor dieren? Ik nam deze partij niet zo serieus.

Een jaar later kwam ik in het centrum van Groningen een club mensen tegen die handtekeningen verzamelde tegen dierproeven. Ik tekende met veel overtuiging en ging aan de hand van hun folder op het internet lezen over dierproeven. Al snel raakte ik in de ban van al het dierenleed in Nederland waar ik tot die tijd niet bij had stilgestaan.
Ik zag toen ook dat de Partij voor de Dieren naast dierenwelzijn ook natuur en milieu heel hoog op de agenda heeft staan.
De Partij voor de Dieren bleek helemaal mijn partij! Ik werd actief lid en stelde mij beschikbaar als kandidaat voor de Provinciale Staten. Vanaf maart 2011 ondersteunde ik als burgercommissielid ons Statenlid Anja Hazenkamp. In juni van dat jaar werd ik daarnaast secretaris van de afdeling van de Partij voor de Dieren in Groningen. En nu Anja Hazenkamp tijdens het zwangerschapsverlof van Marianne Thieme in de Tweede Kamer zit, mag ik haar plek innemen.

In de afgelopen periode kwam er al een aantal belangrijke onderwerpen voorbij in de Provinciale Staten, zoals:
- over een chemisch bedrijf bij Delfzijl dat zich keer op keer niet aan de milieuregels houdt,
- over het wel of niet akkoord gaan met het decentralisatieakkoord van Bleker, waarmee de Provincie verantwoordelijk zou worden voor natuurbeheer, zonder daarbij ook de pot geld mee te krijgen die daarvoor nodig is,
- over het wel of niet schieten op ganzen, terwijl afschot niet leidt tot minder ganzen.

Juist in de Provinciale Staten komen veel thema’s van de Partij voor de Dieren aan de orde. Voor mij een uitgelezen kans om heel direct mijn steentje bij te dragen en onze idealen in de praktijk te brengen!

Gerelateerd nieuws

Overleg megastallen uitgesteld

De Partij voor de Dieren Groningen heeft vandaag in de commissievergadering Omgeving en Milieu de intensieve veehouderij en...

Lees verder

Partij voor de Dieren verzoek provincie om jachtstop vanwege winterweer

GRONINGEN, 6 FEBRUARI 2012. De statenfractie van de Partij voor de Dieren Groningen vraagt het College van Gedeputeerde Sta...

Lees verder