Overleg mega­stallen uitge­steld


25 januari 2012

De Partij voor de Dieren Groningen heeft vandaag in de commissievergadering Omgeving en Milieu de intensieve veehouderij en megastallen als bespreekonderwerp op de agenda gezet. Helaas was de vergadertijd beperkt, er was een overvolle agenda, en is op verzoek van de voorzitter het onderwerp verplaatst naar de eerstvolgende commissievergadering, namelijk 7 maart.
Er is in de vergadering ook gesproken over een Factory Outlet Centre. Er zijn plannen om dit winkelcentrum in de omgeving van Zuidbroek te vestigen. Het college heeft tot nu toe aangegeven dat dit plan niet past in het huidige omgevingsplan.
Verder is er opnieuw gesproken over de windmolens die gepland zijn in Groningen.


De bijdragen kunt u hier inzien:

Windmolenparken

Factory Outlet Centre