Partij voor de Dieren verzoek provincie om jachtstop vanwege winterweer


6 februari 2012

GRONINGEN, 6 FEBRUARI 2012. De statenfractie van de Partij voor de Dieren Groningen vraagt het College van Gedeputeerde Staten om een een volledig jachtverbod in te stellen vanwege de winterse omstandigheden. Alhoewel het jachtseizoen 1 februari ten einde liep wordt er onder andere nog wel op reeën, ganzen, smienten, vossen en konijnen gejaagd. Middels een provinciale ontheffing mogen deze dieren worden gedood omdat ze mogelijk schade aan landbouwgewassen kunnen veroorzaken. In 2010 werd door de provincie wel een beperkte jachtstop afgekondigd naar aanleiding van het winterweer.

Er is al enige tijd sprake van strenge vorst, en volgens de weersverwachtingen is er op korte termijn geen verandering te verwachten. De oppervlaktewateren zijn bevroren en op veel plaatsen is de bodem bedekt met sneeuw. Voedsel en water voor dieren wordt steeds beperkter. Hierdoor raken veel in het wild levende dieren uitgeput. Door de jacht worden bovendien, naast de bejaagde soorten, allerlei andere dieren opgeschrikt. Zij verlaten hierdoor hun schuilplaats en verbruiken onnodig energie die ze onder deze omstandigheden zelf hard nodig hebben om hun lichaamswarmte op peil te houden.

Wynanda van der Land: “Dieren hebben nu al moeite genoeg om te overleven en moeten met rust gelaten worden. Het voedsel wordt schaars en door de bevriezing van het water drogen ze uit. De Partij voor de Dieren vindt jacht hoe dan ook onacceptabel en onnodig, maar jagen op verzwakte dieren is nog verwerpelijker. Wij hopen dat de provincie Groningen dit ook inziet en jagers verbiedt om onder deze omstandigheden dieren te doden.”

U kunt de vragen hier inzien.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief