Terugkeer naar business as usual geen optie


Zet steun­mid­delen juist nu in voor aanpak klimaat- en biodi­ver­si­teit­crisis

9 april 2020

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de provincie Groningen de financiële middelen die vrijkomen ten gevolge van de corona-crisis inzet voor een integrale aanpak. Het risico bestaat dat nu het klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit uit het oog worden verloren. Terwijl de hele mensheid het meest gebaat is bij een versnelling naar een toekomstbestendige samenleving. Er moet een einde komen aan de gevaarlijke toe-eigening van de natuur door de mens. Ook vraagt de fractie het provinciebestuur om voor invoering van een basisinkomen te pleiten.

De provincie heeft aangegeven maatregelen te nemen om de regionale economie te ondersteunen. De overheid maakt financiële middelen vrij om de economie ‘erdoor te slepen’. De Partij voor de Dieren is van mening dat juist nu het moment is om na te denken over een nieuwe economie en een andere toekomst, in plaats van terug te keren naar business as usual. Als de Corona-crisis één ding duidelijk maakt, is het wel hoe kwetsbaar de wereldmarkteconomie is.

Statenlid Ankie Voerman vindt het ondenkbaar dat we ná corona terugkeren naar de ‘oude’ situatie: ‘Op dit moment is het in eerste instantie belangrijk dat mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Natuurlijk moeten ook bedrijven geholpen worden om overeind te blijven, maar daarbij maken wij een scherpe kanttekening. Hanteer bij alle steun aan bedrijven en sectoren het criterium dat zij moeten passen in een nieuwe economie, waarbij de grenzen van de aarde het leidende principe zijn. Gebruik de financiële injecties om bedrijven groene, duurzame, klimaatbestendige maatregelen te laten nemen, om vervuilende sectoren te veranderen, en stel geen geld ter beschikking aan bedrijven die mens, dier of natuur schaden.’ Het Duitse Potsdam Institute for Climate Impact Research stelt dat ‘deze wereldwijde disruptie is nog niets vergeleken met wat de gecombineerde klimaat- en biodiversiteitscrisis teweeg gaat brengen’ en denkt dat de gevolgen daarvan nog veel ingrijpender zullen zijn. Daarom moet juist nu worden doorgepakt op de al voorzichtig ingeslagen weg naar een duurzame samenleving. Als de mega-investeringen die nu gedaan worden toekomstgericht zijn, worden meerdere crises tegelijk bestreden.

De Partij voor de Dieren wil ook van het College weten wat haar standpunt is over invoering van een basisinkomen. Een basisinkomen zou in deze moeilijke tijd voor omvangrijke groepen mensen die buiten de boot van de steunmaatregelen vallen, groot financieel en psychisch leed kunnen voorkomen. De Partij voor de Dieren ziet ook ná corona een grote meerwaarde van het basisinkomen voor de inwoners van Groningen. Het maakt mensen minder afhankelijk van de macht van bedrijven, en van de wereldwijde markteconomie, en bevordert welzijn en gemeenschapszin.

De Partij voor de Dieren wijst het College verder op de samenhang tussen de corona-crisis en de aanslag die de mensheid pleegt op de natuur en biodiversiteit. Dit virus kon overspringen omdat mensen zich dieren en natuur toe-eigenen. De druk van onze levensstijl op biodiversiteit is alleen maar toegenomen. Dieren worden de hele wereld over gesleept. Ankie Voerman: ‘We worden hard met onze neus op de feiten geduwd. Eén geïnfecteerd dier kan de hele wereld tot stilstand brengen. Zozeer is alles met elkaar verbonden. Nederland kan de bron zijn van een volgende pandemie, met onze enorme dichtheid aan opgehokte ziektegevoelige dieren. Wij hopen dat de provincie ook deze overweging mee neemt, bijvoorbeeld in haar beleid voor intensieve veehouderij.’

Gerelateerd nieuws

Nauwelijks registratie preventieve middelen voorafgaand aan doden dieren

Ganzen en andere dieren die schade veroorzaken worden mogelijk gedood zonder dat de verplichte preventieve middelen zijn uitg...

Lees verder

Provincie verspilt geld aan predatieonderzoek weidevogels

De provincie Groningen stelt €75.000 beschikbaar voor een onderzoek naar predatie op weidevogels in West-Groningen. Geldversp...

Lees verder