Nauwe­lijks regi­stratie preven­tieve middelen voor­af­gaand aan doden dieren


Partij voor de Dieren uit kritiek op provin­ciaal fauna­beleid

27 maart 2020

Ganzen en andere dieren die schade veroorzaken worden mogelijk gedood zonder dat de verplichte preventieve middelen zijn uitgeprobeerd. BIJ12, de uitvoeringsorganisatie die faunaschade bijhoudt en schadeuitkeringen verzorgt, heeft volgens de provincie Groningen nauwelijks gegevens over de inzet van preventieve middelen. De Partij voor de Dieren vindt dit zeer kwalijk, want zolang toepassing van preventieve middelen niet bewijsbaar heeft plaatsgevonden mogen officieel ook geen dieren worden gedood. De fractie vraagt het College van GS om opheldering.

De Partij voor de Dieren stelt dat de provincie momenteel routinematig, op basis van nauwelijks geregistreerd en gemonitord gebruik van preventieve middelen, toestemming geeft voor het doden van zowel ganzen als andere diersoorten. Ontheffingen voor het doden van dieren ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen kunnen pas worden verleend als er ‘geen andere bevredigende oplossing voorhanden is’. Voordat wordt overgegaan tot doodschieten moeten minimaal twee preventieve middelen worden ingezet. Dit zijn bijvoorbeeld vlaggen, flitsmolens of knalapparaten. Of agrariërs deze alternatieven ook daadwerkelijk serieus toepassen is giswerk.

Statenlid Ankie Voerman: ‘Het is een vreemde, fraudegevoelige constructie. Er moet worden aangetoond dat alternatieven zijn uitgeprobeerd, en er moet met objectieve en controleerbare gegevens worden onderbouwd dat het preventiemiddel niet als bevredigend kan worden beschouwd. Maar niemand die het controleert of registreert. Dit is een onrechtmatige gang van zaken en zorgt waarschijnlijk voor veel meer dode dieren. Een agrariër kan een keer met een vlag wapperen en een rondje over het land rijden met een quad, maar vervolgens snel de jagers bellen want dat is minder bewerkelijk’.

De Partij voor de Dieren vindt dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten. Dieren doden is wreed en bovendien niet effectief omdat de populatie zich steeds weer herstelt zo lang er voldoende voedsel is. Er moet volop worden ingezet op diervriendelijke alternatieven en aangepast landgebruik om overlast voor de landbouw zo veel mogelijk te voorkomen.

Gerelateerd nieuws

Jaag de vos niet over de kling!

Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft een volgende weerzinwekkende stap gezet in de hetze tegen de vos. In ...

Lees verder

Terugkeer naar business as usual geen optie

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de provincie Groningen de financiële middelen die vrijkomen ten gevolge...

Lees verder