Stop gaswinning in de Waddenzee!


15 april 2016

Groningen, 14 april 2016 - De Partij voor de Dieren wil weten wat het college van Gedeputeerde Staten doet om de Waddenzee te redden van de gevolgen van de gaswinning. Het Wereld Natuur Fonds waarschuwde onlangs dat de zandbanken van de Waddenzee permanent onder water dreigen te verdwijnen door bodemdaling. Deze zandbanken zijn cruciaal voor de dieren die in de Waddenzee leven.

Vorig jaar hebben de Provinciale Staten een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin de Staten zich uitspraken tegen de mijnbouw onder de Waddenzee. Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren: “Geregeld verschijnen er alarmerende rapporten over de gevolgen van de gaswinning onder de Waddenzee. Ik wil weten wat het college heeft gedaan om de motie uit te voeren.” Bodemdaling wordt veroorzaakt doordat er bij mijnbouw zoals gaswinning lege ruimte ontstaat onder de bodem.

Daarnaast wil Voerman weten wat het College nog meer kan doen om de Waddenzee te redden. De partij roept op om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de zandbanken bijvoorbeeld op te hogen. De Waddenzee is UNESCO Werelderfgoed. Vele vogelsoorten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van de Waddenzee.

De vragen treft u hier aan: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-betreffende-bedreiging-van-de-waddenzee-door-bodemdaling

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief