Partij voor de Dieren: college, zorg voor sluitingĀ  RWE Kolen­cen­trale Eemshaven


7 april 2016

Groningen, 7 april 2016 - De Partij voor de Dieren wil dat het college van Gedeputeerde Staten zich inspant voor de sluiting van de zeer vervuilende kolencentrale van RWE in de Eemshaven. Tijdens de Statenvergadering van 16 maart jl. zei gedeputeerde Homan dat niet ontkend kon worden dat de kolencentrale een enorme CO2 uitstoot heeft. De partij roept middels schriftelijke vragen het college op alles te doen dat in haar macht ligt om de centrale te sluiten .

Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren, wil tekst en uitleg over Homans inspanningen richting het ministerie om tot sluiting te komen en over de controle op de uitstoot. Voerman: "Wordt de CO2 uitstoot van de kolencentrale wel regelmatig gecontroleerd? Een wie doet dat dan en hoe vaak?"

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over de natuur en de dieren in en rond de Waddenzee. "Behalve CO2 stoot de centrale ook grote hoeveelheden kwik uit. Dat komt uiteindelijk in mensen, dieren en planten terecht. Die centrale moet dicht en wij moeten zo snel mogelijk overschakelen op duurzame energie", aldus Voerman.

De vragen treft u hier aan: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-over-kolencentrale-rwe-in-de-eemshaven