Partij voor de Dieren Groningen eist een Parle­men­taire Enquête over de gaswinning


13 mei 2016

Groningen, 13 mei 2016 – De Groningse Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat alle politieke partijen in Den Haag aandringen op een parlementaire enquête over de gaswinning, zo blijkt uit een open brief die deze partij vandaag aan de andere statenfracties heeft geschreven.

Directe aanleiding voor de open brief is het boek “De Gaskolonie” dat vandaag verschijnt. Een drietal journalisten hebben op basis van documenten verkregen via een WOB verzoek, vastgesteld dat er geheime afspraken zouden zijn gemaakt tussen de overheid en de NAM, waardoor de minister beperkt werd in de vrijheid om over de gaswinning te beslissen.

“De NAM heeft jarenlang iedereen die waarschuwde voor aardbevingen weggezet als dorpsgek. Nu blijkt dat er ook nog geheime afspraken zouden zijn gemaakt met de Rijksoverheid. Dit kan echt niet. De Groningers hebben er recht op dat nu eindelijk eens de hele waarheid boven tafel komt. Er moet een parlementaire enquete komen”, stelt Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren.

De brief vindt u hier: https://groningen.partijvoordedieren.nl/articles/open-brief-pvdd-groningen-aan-de-statenleden-over-gaswinning-en-aardbevingen