Stem tegen het Natuur­ak­koord van Bleker!


1 december 2011

De Partij voor de Dieren heeft vandaag alle fracties in de Provinciale Staten opgeroepen om tegen het Natuurakkoord te stemmen. Over 2 weken neemt Provinciale Staten een besluit over dit onder handelingsakkoord dat door staatssecretaris Bleker is opgesteld.

De Partij voor de Dieren ziet dit akkoord als een opdracht om alles wat in de afgelopen jaren is bereikt op het gebied van natuurherstel af te breken. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de verbindingen tussen alle natuurgebieden mogen niet afgemaakt worden. En er moet drastisch worden bezuinigd. Daardoor krijgen provincies veel te weinig geld om de natuurwaarden op peil te krijgen en zal niet voldaan kunnen worden aan de Europese regelgeving voor natuurbescherming en biodiversiteit. Dit akkoord is een ramp voor de natuur. Vele planten en dieren zullen uitsterven.
Helaas denken nog veel partijen, waaronder Blekers’ CDA, dat we door te bezuinigen op natuur geld over zullen houden. Niets is minder waar. Natuur is van levensbelang voor mensen, het zorgt voor leefbaarheid, biedt kansen voor recreatie en toerisme en helpt mensen om gezond te blijven. Natuur levert meer op dan zij kost.

Als het aan Bleker ligt hebben we straks alleen nog het groen van weilanden, van maisvelden en van groene petjes van jagers die op steeds meer dieren mogen jagen.
Om deze reden heeft de Partij voor de Dieren alle andere statenfracties opgeroepen om tegen dit afbraakakoord te stemmen op 14 december. Het zal nog spannend worden, want het college van GS, inclusief de gedeputeerden van GroenLinks en de PvdA, heeft al ingestemd met deze foute plannen.

Anja Hazekamp gaat op 1 december in debat over dit onderwerp met Bas Krajenbrink van het CDA op RTV Noord.