Slach­te­rijen, nert­sen­be­drijven en vlees­ko­nijnen verhoogd risico op verspreiding covid-19


Partij voor de Dieren stelt vragen aan College over situatie in Groningen

26 mei 2020

In slachthuizen zijn hoge aantallen besmettingen met covid-19 vastgesteld, enkele slachterijen zijn gesloten. De omstandigheden waarin de werknemers moeten werken, en in het geval van arbeidsmigranten, moeten wonen, spelen daar een grote rol in. Ook in Groningen zijn slachtbedrijven met tientallen of honderden werknemers.

Inmiddels zijn bij nertsenhouderijen ook besmettingen vastgesteld, van mens op dier en vice-versa. Ook is bekend dat konijnen een goed ‘reservoir’ zijn voor het virus.

De fractie stelt vragen aan het College van GS over de situatie in Groningen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt GS om opheldering inzake kippenstallen Usquert

De Partij voor de Dieren wil opheldering van GS over het in opspraak geraakte vleeskuikenbedrijf in Usquert. Onlangs werd een...

Lees verder

Is natuurbeleid Groningen ambitieus genoeg?

Recent zijn diverse omvangrijke onderzoeken naar het natuurbeleid van Rijk en provincies gepubliceerd, waarbij nadrukkelijk w...

Lees verder