Slach­te­rijen, nert­sen­be­drijven en vlees­ko­nijnen verhoogd risico op verspreiding covid-19


Partij voor de Dieren stelt vragen aan College over situatie in Groningen

26 mei 2020

In slachthuizen zijn hoge aantallen besmettingen met covid-19 vastgesteld, enkele slachterijen zijn gesloten. De omstandigheden waarin de werknemers moeten werken, en in het geval van arbeidsmigranten, moeten wonen, spelen daar een grote rol in. Ook in Groningen zijn slachtbedrijven met tientallen of honderden werknemers.

Inmiddels zijn bij nertsenhouderijen ook besmettingen vastgesteld, van mens op dier en vice-versa. Ook is bekend dat konijnen een goed ‘reservoir’ zijn voor het virus.

De fractie stelt vragen aan het College van GS over de situatie in Groningen.