Schrif­te­lijke vragen inzake slach­te­rijen, klein­dier­be­drijven en covid-19


Indiendatum: mei 2020

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende slachterijen, kleindierhouderijen en covid-19

Geacht College,

In een aantal slachthuizen zijn hoge aantallen besmettingen met covid-19 vastgesteld, enkele slachterijen zijn gesloten. De omstandigheden waarin de werknemers moeten werken, en in het geval van arbeidsmigranten, moeten leven, spelen daar een grote rol in. Ook in Groningen zijn slachtbedrijven met tientallen of honderden werknemers.

Graag stellen wij u de volgende vragen:

  1. Kent u de berichten ‘FNV heeft ernstige zorgen over smettingsgevaar coronavirus in kippenslachterijen in het Noorden’[1] , ‘ Slachterij: 'edereen die hier een onderzoek wil instellen is welkom'[2], ‘Alle medewerkers slachterij Groenlo in gedwongen twee weken in thuisquarantaine’[3], ‘Alle medewerkers slachthuis Helmond getest op coronavirus’[4] en ‘Slachterijen staan op scherp na virusuitbraak Vion’[5]?
  2. Hoeveel slachterijen zijn er in Groningen en waar bevinden deze zich?
  3. Worden deze slachthuizen meegenomen bij de risico-inventarisatie van de veiligheidsregio m.b.t. de coronacrisis? Zo ja, kunt u aangeven hoe de risico’s zijn gewogen en ingeschat (zijn slachterijen bijvoorbeeld potentiële brandhaarden van coronabesmetting, wordt hierin ook de huisvesting van de werknemers betrokken)? Zo nee, waarom niet en gaat dit alsnog gebeuren?
  4. Schat u de maatregelen die genomen worden in de Groninger slachthuizen in als voldoende om besmettingen te voorkomen en kunt u dit toelichten?
  5. Hoe schat u het besmettingsgevaar van de werkzaamheden in de slachterijen in voor andere inwoners van Groningen?
  6. Bent u bereid om de betreffende veiligheidsregio’s een aanwijzing te geven op grond van art. 42 lid 1 Wet Veiligheidsregio’s om de slachthuizen te sluiten, dan wel extra maatregelen te treffen? Zo nee, waarom niet?
  7. Inmiddels zijn bij nertsenhouderijen ook besmettingen vastgesteld, van mens op dier en vice-versa. Ook is bekend dat konijnen een goed ‘reservoir’ zijn voor het virus. Kunt u aangeven waar in Groningen nertsenfokbedrijven en vleeskonijnenbedrijven zijn, hoeveel dieren zich bevinden op deze bedrijven en hoeveel mensen er werkzaam zijn? Vindt u verhoogde waakzaamheid bij deze bedrijven nodig, en zo ja, hoe gaat u dat bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1] https://www.dvhn.nl/groningen/FNV-bezorgd-over-kippenslachterijen-25698359.html

[2] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/706194/Slachterij-Iedereen-die-hier-een-onderzoek-wil-instellen-is-welkom?fbclid=IwAR3O2-PPu2Dzkhr1JvW7qxDgF0fDfrRO-um6rwLSYnxOw6LR2Vbhk22JBHg

[3] https://www.ad.nl/binnenland/alle-600-medewerkers-van-slachthuis-groenlo-gedwongen-twee-weken-in-thuisquarantaine~ae05cd6a/

[4] https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/alle-medewerkers-slachthuis-helmond-getest-op-coronavirus/

[5] https://www.destentor.nl/apeldoorn/slachterijen-staan-op-scherp-na-virusuitbraak-bij-vion-we-hebben-nu-corona-coaches-rondlopen~afabdbb5/

Indiendatum: mei 2020
Antwoorddatum: 16 jun. 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake veehouderij Usquert

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake natuurbeleid en biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer