Partij voor de Dieren vraagt GS om ophel­dering inzake kippen­stallen Usquert


26 mei 2020


De Partij voor de Dieren wil opheldering van GS over het in opspraak geraakte vleeskuikenbedrijf in Usquert. Onlangs werd een nieuwe vergunning verleend voor het houden van 32.000 slachtkuikens, terwijl eerder de indruk is gewekt dat het bedrijf zou stoppen of inkrimpen. Er bestaat veel onduidelijkheid over in het verleden gemaakte afspraken tussen de provincie en de maatschap. De stallen bevinden zich binnen een beschermd dorpsgezicht en in een gebied dat door de provincie is aangemerkt als gebied waarbinnen geen uitbreiding of nieuwvestiging van intensieve veehouderij is toegestaan. Omwonenden lijden al jaren onder overmatige stank, stof- en insectenoverlast.

De provincie stelde in 2015 dat een uitbreiding, met overschrijding van het toegestane staloppervlakte van een kippenbedrijf aan de Kornhornsterweg in Spijk mogelijk was. Dit bedrijf is ook in bezit van maatschap Rijzebol. Hierbij werd als voorwaarde gesteld dat de staloppervlakte van de locatie Usquert zou worden verkleind en dat de bouwvergunning voor een tweede stal zou worden ingeleverd. Ook werd toendertijd aangegeven dat men overwoog de bedrijfsvoering in Usquert te beëindigen, en werd het bedrijf aangemeld voor de stoppersregeling Ammoniak. Maatschap Rijzebol stelt echter dat er nooit sprake is geweest van plannen om te stoppen. Statenlid Ankie Voerman: ‘Het is momenteel volstrekt onduidelijk welke afspraken in het verleden zijn gemaakt, of deze bindend waren en of ze met de nieuwe vergunningverlening correct worden nagekomen. Daarom willen we onderbouwde antwoorden van het College over de gevolgde procedure en de rechtmatigheid daarvan. ‘

De fractie wil ook van het College weten wat zij vindt van de handelswijze van de maatschap, waar gedeputeerde Rijzebol onderdeel van uitmaakt. Er is rumoer ontstaan over het al dan niet integer handelen van de gedeputeerde in deze. Is er gebruik gemaakt van witte vlekken in de regelgeving, of sprake van een discutabele gang van zaken? De Partij voor de Dieren stemde in het verleden tegen de benoeming van Dhr. Rijzebol als gedeputeerde, juist omdat belangenverstrengeling niet kon worden uitgesloten. Voerman: ‘Nu is er een situatie ontstaan waarbij de gedeputeerde in opspraak is geraakt precies om die reden. We willen dat toekomstige benoemingen nog strenger worden beoordeeld op mogelijk met het provinciale beleid rakende belangen.’


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren op de bres voor behoud bos Eemskanaalzone

De Partij voor de Dieren heeft aan de gemeente Groningen en de provincie vragen gesteld over een bos dat moet verdwijnen voor...

Lees verder

Slachterijen, nertsenbedrijven en vleeskonijnen verhoogd risico op verspreiding covid-19

In slachthuizen zijn hoge aantallen besmettingen met covid-19 vastgesteld, enkele slachterijen zijn gesloten. De omstandighed...

Lees verder