Scheve besteding miljoen­budget: natuur en biodi­ver­siteit geen prio­riteit


Partij voor de Dieren vraagt provincie om nieuwe projecten

29 maart 2022

Bij de besteding van het budget uit het Nationaal Programma Groningen komen natuur en biodiversiteit er bekaaid vanaf. Een beoordelingscommissie onderzocht of men op de goede weg zit met het verdelen van het geld, en concludeert dat de minste aandacht uitgaat naar het verbeteren van de natuur, terwijl dit wel één van de ambities is. De Partij voor de Dieren roept de provincie via schriftelijke vragen op om deze ontwikkeling te keren en alsnog stevige projecten op touw te zetten voor herstel van natuur en biodiversiteit.

Als compensatie voor de aardbevingsproblematiek heeft het Rijk in 2019 een bedrag van € 743,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG is gericht op diverse ambities zoals werkgelegenheid, leefbaarheid maar ook op het versterken van natuur en biodiversiteit. Inmiddels is ruim de helft van het bedrag toegewezen aan in totaal 226 projecten. Het bestuur van het NPG heeft daarom laten onderzoeken of de uitvoering op de goede weg zit en in hoeverre bijsturing nodig is. Het onderzoek is onlangs afgerond en gedeeld met Provinciale Staten. De onderzoekcommissie adviseert om meer balans aan te brengen tussen de verschillende doelstellingen van het NPG. Eén van de conclusies is dat natuur en biodiversiteit heel mager worden toebedeeld. Volgens de onderzoekcommissie komt dit door een gebrek aan aandacht en prioriteit voor natuur en biodiversiteit.

De Partij voor de Dieren is geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek. Statenlid Ankie Voerman: “De provincie, en andere betrokken partijen, doen tot nu toe veel te weinig moeite om projecten te ontwikkelen voor natuur en biodiversiteit. Wat een gemiste kans! Met dit geld kan men bijvoorbeeld boeren helpen om over te schakelen op een biologische en natuurvriendelijke landbouw. Of kunnen er projecten gefinancierd worden om bedreigde diersoorten te helpen. Je ondersteunt dan niet alleen de natuur, maar vergroot ook de kwaliteit van onze leefomgeving én helpt het klimaat. De Partij voor de Dieren roept de provincie op om met spoed goede projecten op touw te (laten) zetten.

/// EINDE PERSBERICHT ///

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PvdD-statenlid Ankie Voerman: 06 – 1319 8745

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Noordelijke Rekenkamer gaat onderzoek doen naar Groningen Airport Eelde

De Noordelijke Rekenkamer gaat een uitgebreid onderzoek doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de (financiële) in...

Lees verder

Selectie onderzoeksbureaus flora en fauna onder de loep

De provincie zet jaarlijks een aantal onderzoeken uit bij adviesbureaus op gebied van flora en fauna. Bijvoorbeeld naar het v...

Lees verder