Noor­de­lijke Reken­kamer gaat onderzoek doen naar Groningen Airport Eelde


Onder­zoeks­voorstel PvdD over nut en noodzaak vliegveld geho­no­reerd

10 maart 2022

De Noordelijke Rekenkamer gaat een uitgebreid onderzoek doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de (financiƫle) inzet van de provincie voor Groningen Airport Eelde. In 2013 deed de NRK al aanbevelingen aan de provincies Drenthe en Groningen, onderzocht wordt wat de beide provincies hebben gedaan met de aanbevelingen. Verder wordt integraal onderzoek opgezet naar nut, noodzaak, voor- en nadelen van de luchthaven, en de financiƫle inspanningen van de provincies.

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren diende het onderzoeksvoorstel in bij de NRK, en is blij dat het wordt opgepakt. Statenlid Ankie Voerman: 'De provincie blijft maar geld in het noodlijdende vliegveld pompen. Dit terwijl we ons in een enorme klimaatcrisis bevinden en het besef dat we echt minder moeten gaan vliegen groeit. Daarnaast veroorzaken de vluchten veel hinder voor omwonenden en hebben de naastgelegen natuurgebieden te lijden. Het is een goede zaak dat er breed gekeken wordt naar het nut van dit vliegveld, waar zoveel ronkende ambities aan worden gekoppeld. De achterliggende schade voor klimaat, leefbaarheid en natuur moet onderdeel uit gaan maken van de politieke afwegingen. En het geld dat in GAE wordt gestoken kan beter worden besteed aan snelle internationale treinverbindingen en andere vormen van duurzaam vervoer. Wij hopen dat het onderzoeksrapport bij kan dragen aan een objectieve afweging voor het provinciebestuur.'

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: voer eindelijk provinciaal moratorium geitenhouderij in

Minister Staghouwer heeft de provincie Groningen opgeroepen om alsnog een moratorium op nieuwvestiging en uitbreiding van gei...

Lees verder

Scheve besteding miljoenbudget: natuur en biodiversiteit geen prioriteit

Bij de besteding van het budget uit het Nationaal Programma Groningen komen natuur en biodiversiteit er bekaaid vanaf. Een be...

Lees verder