PvdDieren: provincie moet lucht­kwa­liteit gaan verbe­teren, zeker gezien recente rech­ter­lijke uitspraak


28 september 2017

De Partij voor de Dieren fractie in de Provinciale Staten van Groningen wil meer duidelijkheid over de gevolgen die de recente rechterlijke uitspraak inzake de luchtkwaliteit voor onze provincie kan hebben. Zo zouden er onvoldoende toets punten zijn om de luchtkwaliteit te bewaken, namelijk slechts drie meet locaties voor het Luchtmeetnet in de hele provincie.

Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren, wijst ook op het feit dat er bijvoorbeeld rond de Europaweg forse piekbelastingen van fijnstof optreden, terwijl deze aantoonbaar negatieve effecten hebben op de gezondheid van de mens. Voerman: "Er is ondertussen zoveel bekend over de schadelijke gevolgen die fijnstof en stikstof kunnen hebben dat het onbegrijpelijk is dat de provincie daar niet veel harder tegen optreedt. Maar met deze juridische uitspraak is de overheid verplicht om dat wel te doen". Voerman wil weten waarom de piekbelastingen toenemen en welke maatregelen de provincie, eventueel samen met de gemeente Groningen, wil nemen om deze terug te brengen.

Milieudefensie had een zaak aangespannen bij de kortgedingrechter en deze heeft begin deze maand geoordeeld dat de regering maatregelen moet treffen om verontreiniging aan te pakken die de Europese normen overtreft. Volgens de partij kan een en ander gevolgen hebben voor industrie, veehouderij en bijvoorbeeld Ring Zuid. Zeker gezien de toename van het verkeer en van grootschalige veehouderijen zou het aantal meetpunten moeten uitbreiden volgens de partij. Ook het RIVM geeft aan dat er mogelijk onvolkomenheden zijn in de monitoringsgegevens.

Bekijk de vragen hier.