PvdD kritisch over Groningse faunap­as­sages


28 augustus 2017

De statenfractie van de Partij voor de Dieren Groningen uit haar zorgen over de toestand van faunapassages in Groningen en stelt vandaag vragen aan het college van GS. Met veel faunapassages is het slecht gesteld en de passages bereiken niet het beoogde doel van minder verkeersslachtoffers, mede door een verkeerde aanleg en gebrek aan beheer.

Statenlid Kirsten de Wrede: “Faunapassages worden vaak vanuit de mens ontworpen en niet vanuit de doelsoort en het bijbehorende gedrag. Daarom sluiten veel passages niet aan bij wat het afzonderlijke dier nodig heeft.” Er wordt bijvoorbeeld verlichting gemaakt voor nachtdieren en er worden passages aangelegd met rechte hoeken erin voor dieren die juist zicht of gewoon licht aan het einde van de passage nodig hebben, volgens de Wrede.

Om die reden vraagt de partij het college hoe bepaald wordt welke passages waar geplaatst worden en of de monitoring in orde is. Ook beheer en onderhoud van passages lijkt vaak onvoldoende. De fractie zag bijvoorbeeld passages die onder water stonden of die zo waren aangelegd dat dieren daarna geen kant op konden. De situatie rondom passages moet daarom ook meegenomen worden in het beheer en onderhoud.

Eind 2014 vroeg de fractie ook al aandacht voor de faunapassages.

Bekijk de vragen hier.