PvdD: "wilde" slager bij infor­ma­tie­markt is onderdeel jagers­lobby


11 oktober 2016

Partij voor de Dieren: aanwezigheid "wilde" slager bij informatiemarkt nieuwe wet Natuurbescherming is onderdeel jagerslobby

Groningen, 11 oktober 2016 - De Partij voor de Dieren meent dat het college van Gedeputeerde Staten een politiek statement maakt door morgen bij de informatiemarkt over de nieuwe wet Natuurbescherming een "wilde" slager uit te nodigen voor de hapjes. In deze nieuwe wet worden ook bevoegdheden met betrekking tot de jacht geregeld.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, wil weten wie de hapjes betaalt. "Als het op kosten van de provincie en dus de belastingbetaler is, is het al kwalijk genoeg. Maar misschien is het wel nog kwalijker als private partijen de statenleden gaan fêteren op deze "wilde" hapjes." Volgens de Wrede is er duidelijk sprake van gelobby voor de jacht en zou daar bij een informatiemarkt geen ruimte voor moeten zijn. "Doel van deze wet zou bescherming moeten zijn, niet hoe we de natuur kunnen misbruiken", aldus de Wrede.

Volgens de Partij voor de Dieren is deze informatievoorziening niet zuiver: statenleden kunnen nu wel hapjes gemaakt van dieren eten, maar er zijn geen hapjes van de Vegetarische Slager om duidelijk te maken dat je voor een "vleeschachtig" hapje geen dieren hoeft te doden. Ook worden geen beelden vertoond van de wijze waarop de "wilde" hapjes worden verkregen, zoals het doodschieten van hazen en reeën en het wekenlang kreperen van aangeschoten dieren.

De vragen treft u hier aan:

https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/statenvragen-betreffende-hapjes-van-wild-bij-informatiemarkt-over-wet-natuurbescherming