Gede­pu­teerde spreekt voor zijn beurt inzake puls­vis­serij en aanland­plicht


10 oktober 2016

Groningen, 10 oktober 2016 – De Partij voor de Dieren is van mening dat gedeputeerde Staghouwer te ver is gegaan met zijn uitspraken inzake de pulsvisserij en de aanlandplicht, die volgens hem afgeschaft zou moeten worden omdat deze zo lastig te handhaven is. De Partij voor de Dieren is van mening dat problemen rondom handhaving geen reden mogen zijn om wetgeving af te schaffen.


Kirsten de Wrede, fractievoorzitter Partij voor de Dieren in de provincie Groningen, is van mening dat de gedeputeerde ook met zijn steun aan de pulsvisserij te ver is gegaan. “Het is duidelijk dat er nog vele vragen bestaan rondom de wenselijkheid van de pulsvisserij. Het was daarom ook beter geweest als de gedeputeerde had gewacht met uitspraken tot het onderzoek naar de pulsvisserij is afgerond.” De Wrede vindt het ook bijzonder dat de gedeputeerde zich openlijk uitlaat over deze zaken, terwijl het college onlangs nog aangaf dat de vragen rondom pulsvisserij geen provinciale taak zouden zijn.


De Wrede wil voorts weten of het hele college het eens is met de uitspraken van Staghouwer en zijn steun aan de pulsvisserij. Dit is ook interessant met het oog op de ontwikkelingen rondom Blauwe Stad, waar het college verdeeld over is.

De vragen vindt u hier: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/statenvragen-betreffende-uitlatingen-van-de-gedeputeerde-over-de-puls-kor-visserij