Partij voor de Dieren: "duurzame" mest­ver­gisting bestaat niet


28 oktober 2016

Groningen, 28 oktober 2016 - De Partij voor de Dieren wil een einde aan mestvergisters in onze provincie en maakt dit duidelijk in vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. De partij meent dat mestvergisting zoals in Borgercompagnie een industriële activiteit is die niet thuishoort in de bebouwde kom en bovendien de deur openzet naar megastallen. Als protest tegen de aldaar ontstane situatie zal de Groningse statenfractie woensdag 2 november daarom een plantaardig ontbijtje nuttigen (vanaf 9;30) naast de kruising Korte akkers/ Noorderweg, met zicht op de grote mestvergister aan de N33.

"Mestvergisters stinken, veroorzaken brand- en explosiegevaar en zorgen voor minder weidegang, sterker nog ze zijn een open deur voor megastallen" licht Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren toe. "Het is geen duurzame oplossing voor ons mestprobleem. De enige manier om dat op te lossen, is een flinke inperking van onze veestapel." De partij pleit daarom voor een transitie naar een meer plantaardig dieet.

Om deze visie kracht bij te zetten nodigen beide statenleden van de Partij voor de Dieren omwonenden en andere geïnteresseerden uit voor een eenvoudig plantaardig ontbijt woensdag 2 november van 09.30 tot 10:30 uur.

In Borgercompagnie strijden omwonenden al jarenlang tegen een vergister, die volgens hen veel stankoverlast veroorzaakt en zorgt voor te veel verkeer.

De vragen vindt u hier:

https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/statenvragen-over-mest-en-biovergisters