PvdD wil geregelde moni­toring grond­water en gebruik van indi­ca­toren hierbij


5 oktober 2017

De Partij voor de Dieren wil dat het college met indicatoren gaat werken om de kwaliteit van het grondwater te kunnen monitoren. De provincie is, conform de Wet bodembescherming, verantwoordelijk voor het beheer en de monitoring hiervan. Het college zou als verantwoordelijke en toezichthouder, in samenwerking met andere overheden zoals waterschappen er bij het rijk, moeten aandringen op normeringen voor o.a. antibiotica in grondwater.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Hoe kan de provincie nu, zoals gedeputeerde Staghouwer dat recentelijk zei bij de behandeling van de Najaarsnota, stevig aan het roer staan van de waterkwaliteit, als er geen indicatoren, geen kengetallen zijn om deze te meten en te vergelijken? Wij vinden dat die er moeten komen, zodat ook wij als Staten in deze het college beter kunnen controleren”. Er bestaan bij de provincie geen normeringen voor farmaceutica en antibiotica in het grondwater, ondanks aanbevelingen van het RIVM om geregeld te gaan controleren op de hoeveelheid antibiotica in het grondwater.

Uit het onderzoek “Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016” blijkt dat er niet enkel hoge concentraties veterinaire maar ook humane antibiotica in grondwater zijn aangetroffen. Antibioticaresistentie is in algemene zin een groot probleem omdat mens en dier ziek kunnen worden van bepaalde bacteriën, waar vervolgens geen medicijnen meer tegen bestaan. De bacteriën worden resistent en gaan niet dood van het medicijn.

Bekijk de vragen hier.