Partij voor de Dieren wil provin­ciale steun voor bijenapp


10 oktober 2017

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren roept andere fracties en het college op om de meevallers in de najaarsnota onder andere aan te wenden voor de laatste centen die nodig zijn voor realisatie van de bijenapp. De bijenapp is een zeer veelbelovend project, dat al veel financiële en andere steun heeft gekregen vanuit het bedrijfsleven en de landbouw.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter Partij voor de Dieren in de provincie Groningen, noemt het een buitenkans voor de provincie dat deze haar naam kan verbinden aan dit project. “Het is echt een unieke vorm van samenwerking, wat hier de afgelopen jaren voor de bij is neergezet. Boeren, ondernemers, burgers en natuurorganisaties werken samen om middels deze app de omstandigheden voor de bij in onze provincie te verbeteren. Dat is belangrijk, want het gaat slecht met de bij. Maar de neveneffecten van dit project, de belangstelling vanuit andere provincies, de positieve uitstraling, en zelfs het verbindende element in en tussen plattelandsgemeenten waren zijn groot, en zijn ook van grote meerwaarde voor de provincie”.

In 2013 werd een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren voor beter provinciaal bijenbeleid aangenomen in de Staten van Groningen. Henk Staghouwer, ook toen Gedeputeerde, kreeg van Anja Hazekamp, destijds fractievoorzitter, de officiële portefeuille “Bijzaken”. Kirsten de Wrede: “Wij hopen dan ook van harte dat gedeputeerde Staghouwer morgen de kans grijpt om de provincie Groningen middels dit project positief op de kaart te zetten en dat hij de bijenapp niet in het zicht van de haven zal laten stranden.“