PvdD wil enkel gifvrije bloemen voor de actie ‘Bloeiend Verzet’


16 oktober 2017

Bij de actie ‘Bloeiend Verzet’ worden naast biologische bloembollen ook niet-biologische bloembollen verkocht en geplant in het op te richten monument. Deze bloembollen geven aanzienlijke schade aan het milieu en de daarin aanwezige dieren. Om die reden zal de Provinciale Statenfractie van de Partij voor de Dieren niet meer actief deelnemen aan de verkoop van bloembollen.

Onlangs werd bekend dat bij de maatschappelijke actie ‘Bloeiend Verzet’ gebruik wordt gemaakt van niet-biologische bloembollen. De teelt van deze bollen is één van de meest vervuilende takken van landbouw waarin veel chemische middelen worden ingezet. In Nederland is per hectare bollengrond zelfs 77 kilo gif nodig tegen ziekten en plagen. Ankie Voerman, Statenlid voor de Partij voor de Dieren: “Wij hebben grote sympathie voor het doel van de actie maar we geven voorrang aan het welzijn van de natuur en de dieren die daar in leven. Om die reden zien wij af van actieve deelname aan de actie”.

Biologische bollen worden op een andere manier geteeld waardoor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen overbodig is. “Door het gebruik van gifvrije bollen draag je juist bij aan een schoon milieu waarin dieren, zoals bijen, geen hinder van pesticiden ondervinden en in het (vroege) voorjaar over voedsel kunnen beschikken ” aldus Voerman.

Omdat de partij het doel van de actie, een eerbetoon aan alle helden tegen de gaswinning, wel steunt, heeft zij 100 biologische bollen geschonken aan de initiatiefnemers.