PvdD: kom niet aan natuur bij stads­randen


Speel­terrein en bos moeten wijken voor bouw kind­centrum

18 juni 2019

De statenfractie van de Partij voor de Dieren stelt vragen aan het College van GS over de voorgenomen bouw van kindcentrum Woldwijck 2 te Hoogezand. Voor de plannen moeten een recreatieterrein en een bos wijken. De partij maakt zich zorgen over het gemak waarmee stedelijke uitbreidingen ten koste gaan van natuur aan dorps- en stadsranden. De fractie roept het College op om strengere regels op te nemen in de provinciale verordening.

Op de beoogde bouwlocatie aan de Zuiderkroon ligt een druk bezocht speelveld en bos. In het bos wandelen omwonenden, spelen kinderen, worden fruit en noten geplukt, en hebben veel diersoorten hun thuis. Uit de plannen blijkt dat er binnen de stadsgrenzen van Hoogezand zes alternatieve locaties zijn voor de bouw van het kindcentrum. Mede omdat voor die locaties ook ‘goede alternatieve invullingen denkbaar zijn’, wordt toch gekozen voor bouwen ten koste van de groene stadsrand. Dit is de omwonenden terecht in het verkeerde keelgat geschoten.

Statenlid Ankie Voerman stelt dat er veel zorgvuldiger omgesprongen moet worden met bestaande natuur: “Hoe kan er in deze tijd van alarmerend teruglopende biodiversiteit, klimaatverandering en breed gedeelde zorgen over de minieme tijd die kinderen nog buiten spelen, gerechtvaardigd worden dat er een waardevol bos en drukbezocht recreatieterrein moet verdwijnen? Het lijkt er op dat er weer alleen aan de economie wordt gedacht, en dat alles daaraan ondergeschikt wordt gemaakt. In de meeste gevallen is er inbreiding binnen een stad of dorp mogelijk, maar toch wordt er weer open ruimte opgeofferd.”

De Partij wil dat het College striktere regels opneemt in de Verordening ruimte, zodat stedelijke ontwikkelingen niet meer ten koste mogen gaan van bestaand bos, en buitenspeel- en ontmoetingsmogelijkheden. Verder zou voor elke stadsuitbreiding ruimhartig en lokaal compenseren de standaard moeten worden, waarbij de compensatie gereed moet zijn voorafgaand aan de start van werkzaamheden.