Partij voor de Dieren vraagt debat aan over fracken bij Pieterzijl Oost


13 juni 2019

De statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt een debat aan met het nieuwe College over de voorgenomen gaswinning bij Pieterzijl Oost. Gisteren gaf het ministerie van EZ toestemming voor nieuwe gaswinning middels fracken. De partij wil dat de provincie beroep aantekent bij het Rijk tegen het besluit. Ook wil zij van het College weten hoe veiligheid van omwonenden en het voorkomen van milieuschade worden gegarandeerd en schademelding en –uitkering worden geregeld indien de winning toch van start gaat.

De Partij voor de Dieren is pertinent tegen het aanboren van nieuwe gaswinningslokaties. Statenlid Ankie Voerman: “Hoe kan de minister nog meer boringen in onze al zo onrustige bodem verantwoorden? Welke risico’s worden hier genomen? In dit gebied vonden al eerder aardbevingen plaats, en op korte afstand staat de gasopslag van de NAM in Grijpskerk. Bovendien is fracken is een zeer omstreden manier van gas winnen. Het gebruik van zware chemicaliën schaadt het milieu en brengt risico’s voor de volksgezondheid met zich mee, het grondwater kan ernstig worden vervuild.” Ook met het oog op de voorgenomen energietransitie is het zeer onlogisch om toch weer fossiele brandstoffen te gaan winnen.

De SP, 50Plus, Groninger Belang, Partij voor het Noorden en Forum voor Democratie steunen de debataanvraag. Vorig jaar sprak een meerderheid van de Staten zich al uit tegen gaswinning uit kleine gasvelden naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren. Het College werd toen opgedragen om een kritische zienswijze in te dienen bij het Rijk, en duidelijk te maken dat Groningen niet langer als wingewest wenst te worden behandeld.

Gerelateerd nieuws

Laat de vos met rust!

De hetze tegen de vos moet stoppen. De provinciale statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur om ...

Lees verder

PvdD: kom niet aan natuur bij stadsranden

De statenfractie van de Partij voor de Dieren stelt vragen aan het College van GS over de voorgenomen bouw van kindcentrum Wo...

Lees verder