Groningen tegen racisme en discri­mi­natie


Partij voor de Dieren dient motie in voor inclu­sieve provincie

1 juli 2020

Vandaag is het precies 157 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Een gebeurtenis om te vieren, maar ook om te erkennen dat we nog niet op de plaats van bestemming zijn. Duizenden Nederlanders gingen de afgelopen weken de straat op om te protesteren tegen institutioneel racisme. Het geeft aan hoe groot het probleem is. Ook in Nederland, ook in Groningen. Want in de noordelijke provinciën neemt het aantal meldingen van discriminatie nog ieder jaar toe. Verreweg de meeste meldingen van discriminatie zijn op basis van herkomst of huidskleur. De Partij voor de Dieren is van mening dat we de structuren in onze samenleving die leiden tot racisme moeten onderkennen en aankaarten. Want alleen met een inclusieve samenleving, waarin alle stemmen worden gehoord en even zwaar worden meegerekend kunnen we vooruit naar een duurzame samenleving. In het coalitieakkoord wordt de wens wordt uitgesproken dat Groningen een provincie is waar iedereen meedoet: ‘Waar men ook woont, waar je vandaan komt of wat je identiteit is: iedereen moet dezelfde kansen en mogelijkheden voor scholing, werk en vrijetijdsbesteding hebben.’ De provincie moet erkennen dat discriminatie, in welke vorm dan ook, nog steeds een breed maatschappelijk probleem is, ook in Groningen. En zich hier vervolgens nadrukkelijk tegen uitspreken, en onderzoeken óf en hoe provinciaal beleid kan bijdragen aan inclusie.

Ook kan er door de provincie op 21 maart jaarlijks aandacht geschonken worden aan de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie middels berichtgeving of activiteiten.

Daarom dienen wij samen met GroenLinks en de PvdA de motie tegen racisme in waarin we het college oproepen om zich uit te spreken tegen discriminatie en om zich solidair te tonen met de Black Lives Matter-beweging.

Gerelateerd nieuws

Reekalf gedood bij maaiwerkzaamheden in Onlanden

Maandag 22 juni werd op gruwelijke wijze een reekalf gedood door maaiwerkzaamheden in de Onlanden. Ook een haas en vermoedeli...

Lees verder

Provincie moet steun aan gebruik hout voor biomassa beëindigen

De roep om te stoppen met het verbranden van hout voor energieopwekking voor elektriciteit en warmte klinkt steeds luider. De...

Lees verder