Provincie geeft na twee jaar weer toestemming voor doden reeën


20 oktober 2023

De provincie Groningen heeft een nieuwe ontheffing verleend voor het doden van reeën. In de hele provincie mogen jagers weer dieren doden, waarbij vooral in zones rondom provinciale wegen extra intensief gejaagd zal worden onder het mom van het verhogen van de verkeersveiligheid. Twee jaar geleden werd de jacht stopgezet na een bezwaarprocedure door Fauna4Life.

De Statenfractie heeft vragen aan het College van GS gesteld, waarin onder andere wordt aangedrongen op het gesloten houden van de jacht. Het leidt tot enorm veel dierenleed: roedels worden uit elkaar geschoten, dieren vluchten gewond de bosjes in en sterven een akelige dood, kalfjes worden van hun moeder gescheiden. Het is daarnaast onbewezen dat het doden van reeën leidt tot minder aanrijdingen. De nu gekozen aanpak zorgt zelfs voor grotere gevaren, omdat dieren in doodsangst de weg op worden gejaagd. Ook zijn er allerlei middelen inzetbaar om dieren van de wegen en wegranden weg te houden. Het verlagen van de maximumsnelheid op wegen waar veel wild oversteekt is de eerste maatregel die genomen kan worden.

De Partij voor de Dieren betreurt het zeer dat nu weer voor het geweer wordt gekozen. Meint Kolthof: "Er is een mooie basis gelegd met twee jaar rust voor de dieren. Als het College de moed had om dit nog een aantal jaar voort te zetten, dan heb je een prachtige pilot in handen. Na bijvoorbeeld vijf jaar zou dan gekeken kunnen worden of het aantal aanrijdingen werkelijk toeneemt als er geen dieren worden geschoten. Daarnaast moet er véél meer werk gemaakt worden van het inzetten van alternatieven."

Onder de ontheffing wordt het mogelijk om jaarlijks maximaal 1000 reeën te schieten. Fauna4Life heeft opnieuw bezwaar aangetekend, omdat niet is aangetoond dat de jacht op enige manier bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

Gerelateerd nieuws

Laat de bever met rust: investeer in meer bevernatuur en verstevigen waterkeringen en infrastructuur

De Partij voor de Dieren Groningen veroordeelt de plannen van de provincie Groningen om bevers te laten doden. Niet alleen ve...

Lees verder