Laat de bever met rust: investeer in meer bever­natuur en verste­vigen water­ke­ringen en infra­structuur


Fractie spreekt zich uit tegen plan provincie om bevers te doden

9 oktober 2023

De Partij voor de Dieren Groningen veroordeelt de plannen van de provincie Groningen om bevers te laten doden. Niet alleen veroorzaakt deze aanpak veel leed, het leidt ook niet tot een duurzame oplossing voor de waterveiligheid. De partij pleit voor structurele maatregelen, zoals het aanbrengen van gaas in waterkeringen en het verstevigen van infrastructuur zoals spoortaluds. Hoge kosten voor steeds terugkerende herstelmaatregelen zijn dan niet meer nodig. De fractie heeft vragen gesteld aan het College van GS.

De Partij voor de Dieren zoekt altijd naar diervriendelijke oplossingen in situaties waar de belangen van mensen en dieren botsen. Er staan talloze maatregelen ter beschikking om het gedrag van bevers te sturen of ze op diervriendelijke wijze te weren uit bepaalde gebieden. Heeft de provincie al deze mogelijkheden wel toegepast? Of wordt gekozen voor de goedkoopste oplossing? De provincie Groningen is opgedeeld in drie zones: groen, oranje en rood. Bevers maken steeds vaker uitstapjes naar ‘rode’ watergangen waar zij mogelijk schade kunnen toebrengen aan essentiële waterkeringen. Deze bevers werden tot nu toe verplaatst. De Partij voor de Dieren roept de provincie op om, samen met andere overheden, meer te gaan investeren in het beverproof maken van dijken, kades en spoorlijnen. Daarmee wordt ook graafschade door honden, dassen en muskusratten voorkomen en tienduizenden dierenlevens gespaard.

Het groene leefgebied is vrij beperkt. De Partij voor de Dieren wil dat onderzocht wordt hoe dit kan worden vergroot. Omwille van klimaatadaptatie wordt al gewerkt aan waterbergingsgebieden, bredere watergangen en flauwe oevers, waar bevers de ruimte kunnen krijgen. Ook het uitbreiden van natuurgebieden voor biodiversiteitsherstel biedt perspectieven.

In 2008 werden de eerste bevers uitgezet in het Zuidlaardermeergebied. Ze kregen een juichende ontvangst van de provincies Groningen en Drenthe. De verwachting was dat graafschade slechts zeer beperkt zou optreden. De vernuftige bever liet zien dat de veerkracht van de natuur niet onderschat moet worden en al snel zwommen de eerste bevers Groningen binnen. Bevers zijn een grote verrijking voor de natuur. Als ware bouwmeesters veranderen ze het gebied rondom wateroevers. De dammen veroorzaken plaatselijk kleine overstromingen, waaruit natte bossen en hooilanden ontstaan. Dit zorgt voor nieuw leefgebied voor bijvoorbeeld de otter, kraanvogel of waterspitsmuis.

Gerelateerd nieuws

'Plezierjacht' weer in volle gang

De Partij voor de Dieren Groningen beheert het Meldpunt Jachtincidenten. Bij het meldpunt kunnen misstanden rondom jacht en j...

Lees verder

Provincie geeft na twee jaar weer toestemming voor doden reeën

De provincie Groningen heeft een nieuwe ontheffing verleend voor het doden van reeën. In de hele provincie mogen jagers weer ...

Lees verder