Provin­ciaal bomen­kap­meldpunt voorziet in behoefte


Kap in openbare ruimte verontrust inwoners Groningen

3 september 2019

Het provinciale bomenkapmeldpunt heeft sinds de lancering al tientallen meldingen
ontvangen. Vanuit de hele provincie komen berichten over grootschalige kap langs wegen, in parken en natuurgebieden. Burgers reageren verontwaardigd en met onbegrip op de kaalslag in hun directe leefomgeving. In enkele maanden tijd zijn honderden bomen gekapt. Ook werd er gezaagd midden in het broedseizoen en verdwenen monumentale bomen. Het meldpunt is in het leven geroepen door de Statenfractie van de Partij voor de Dieren, om beter zicht te krijgen op het kappen van bomen in de openbare ruimte en het tempo van ontbossing en herbebossing.

Statenlid Ankie Voerman roept iedereen die getuige is van bomenkap of aankondigen voor kap ziet om een melding te maken (https://groningen.partijvoordedieren.nl/bomenkap-meldt-het). Ook de aanplant van nieuwe bomenrijen of stukken bos kan gemeld worden. Voerman: “We willen middels politieke weg proberen om een verandering in gang te zetten. Het besef dat we zo niet door kunnen gaan leeft al bij veel burgers, maar de overheden blijven achter. Zowel gemeenten als provincie kunnen volgens ons veel meer doen om bomen te sparen en moeten zich harder inspannen voor aanplant van meer groen”. De partij pleit voor strengere regelgeving, het zoeken van alternatieven voor kap en een veel striktere herplantplicht. Ook het aanplanten van nieuwe bossen staat hoog op de agenda van de fractie.

Uit de meldgegevens blijkt dat de meeste gemeenten nauwelijks bereid zijn om de meer dan de verplichte herplant te verrichten. De huidige herplantplicht is al een discutabele zaak, omdat een jong boompje er tientallen jaren over doet om dezelfde betekenis voor luchtkwaliteit, biodiversiteit en CO2 afvang te bereiken. Alleen daarom al zou er volgens de PvdD voor elke gevelde boom meer dan één boom moeten worden teruggeplant. Daarbij kan worden gekozen voor een variëteit aan liefst inheemse bomen zodat ook het herstel van de biodiversiteit vooruit wordt geholpen.