Stop de ontbossing van Groningen!


Maak melding van kap en aanplant

De Groninger statenfractie van de Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen om het verlies aan bomen in Groningen. Ook in onze provincie worden bomen en bosjes meedogenloos omgezaagd voor de aanleg van wegen, bedrijventerreinen of stadsuitbreiding. De afgelopen jaren verdwenen weer tientallen hectares groen. Bomen worden vaak gezien als lastige sta-in-de-weg, kleine bosjes als onbelangrijk. Daarnaast brengen bomen veel geld op als grondstof voor zogenaamde 'bio-based' producten en dient hout als brandstof in biomassacentrales.

Bossen, singels en solitaire bomen zijn onmisbaar voor de instandhouding van de biodiversiteit. Daarnaast zijn bomen als “eters van CO2” essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. In de stad verhogen bomen de leefbaarheid met sprongen, bomen zorgen onder andere voor luchtzuivering, een betere waterafvoer en helpen warmte-eilanden tegengaan. En bomen maken mensen gezonder, blijer en gelukkiger!

Wij zetten ons op alle mogelijke manieren in om bomen en bos te behouden. Wij kunnen uw hulp hierbij goed gebruiken!

Bent u getuige van bomenkap of hoort u van plannen voor het kappen van bomen en bosjes? Of heeft uw gemeente juist plannen om bomen of een bos aan te planten?
Meld het via dit formulier. Dit meldpunt richt zich op kap en aanplant door gemeenten, organisaties, bedrijven in de openbare ruimte, niet op kap door particulieren op eigen erf. Alle meldingen kunt u terugzien op onderstaande kaart. Wij ondernemen vervolgens waar mogelijk direct actie binnen de provinciale politieke kaders, en wijzen de provincie en gemeenten op hun verantwoordelijkheid voor onze groene leefomgeving. Ook verschijnt hier eind 2020 een zwartboek over bomenkap in Groningen.

Wij willen u verzoeken om ook een melding aan te maken bij het landelijke meldpunt bomenkap via https://www.bomenkapmeldpunt.nl Uw melding wordt dan opgenomen in het landelijke kapoverzicht.

Wat kunt u zelf doen?

Bij (dreigende) bomenkap in uw gemeente kunt u op verschillende manieren proberen dit tegen te gaan. Juridisch kunt u dit doen middels een bezwaarschrift of als de kap op korte termijn zal plaatsvinden het aanvragen van een voorlopige voorziening. Ook kunt u de publiciteit opzoeken om aandacht te vragen voor de situatie en zo medestanders op de been te krijgen. Worden er bomen gekapt in een bos bij u in de buurt, zoek dan uit wie de eigenaar is (meestal is dit Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of het Groninger Landschap) en vraag bij hen om opheldering.

Zeer uitgebreide informatie over alles aangaande bomen(kap) vindt u op de site van de bomenstichting.

Biomassa installaties

Op onderstaande kaart vindt u tevens de biomassa installaties in Groningen waar hout wordt verbrand voor de opwekking van stroom of warmte. Een deel werkt op houtpellets, waarvan de herkomst voor ons onbekend is, en een deel op snipperhout/snoeiafval. Mocht u informatie hebben over een (nieuwe) biomassa installatie in uw omgeving, en de soort hout die wordt gebruikt, dan horen wij het graag.

Hartelijk dank! Samen maken we Groningen groener!

Klik op de iconen in de kaart voor meer informatie over de melding. Als u linksboven op het hokje met pijltje klikt, kunt u kaartlagen selecteren, bijvoorbeeld alleen de kapmeldingen, of alleen de biomassa installaties.

Wat doet de Statenfractie tegen bomenkap?

Hier vindt u een overzicht van de persberichten, moties, vragen en debatbijdragen:

27-10-2020 Persbericht 'Statenfractie vraagt GS om opheldering bomenkap Vierverlaten'

27-10-2020 Vragen aan GS bomenkap Vierverlaten

07-09-2020 Persbericht 'PvdD geschokt over kaalslag Doezumertocht'

07-09-2020 Vragen aan GS bomenkap Doezumertocht

02-07-2020 Persbericht 'Provincie moet steun aan gebruik hout biomassa beëindigen'

02-07-2020 Vragen aan GS provinciale steun biomassa

08-06-2020 Persbericht 'Is Groninger natuurbeleid ambitieus genoeg?'

08-06-2020 Vragen aan GS natuurbeleid

22-05-2020 Persbericht 'PvdD op de bres voor behoud bos Eemskanaalzone'

22-05-2020 Vragen aan GS behoud bos Eemskanaalzone Borgbrug

10-03-2020 Vervolgvragen aan GS bomenkap Veendam

24-02-2020 Technische vragen bomenkap en aanplant N360

11-02-2020 Persbericht 'Provincie moet ingrijpen bij bomenkap gemeente Groningen'

11-02-2020 Vragen aan GS bomenkap gemeente Groningen

01-02-2020 Persbericht 'Bomenkap crematorium Veendam'

01-02-2020 Vragen aan GS bomenkap crematorium Veendam

20-11-2019 Persbericht 'PvdD wil duidelijkheid over uitstoot biomassa-installaties'

20-11-2019 Vragen aan GS uitstoot biomassa-installaties

26-09-2019 Persbericht 'Midden-Groningen onzorgvuldig bij bomenkap Oosterpark'

13-09-2019 Persbericht 'bescherming natuur moet hoger op agenda bij gemeenten'

13-09-2019 Vragen aan GS illegale kap gemeente Midden-Groningen

16-07-2019 Vragen aan GS bijstook biomassa RWE Eemshaven

18-06-2019 Vragen aan GS bomenkap kindcentrum Woldwijck Hoogezand

12-04-2019 Vragen aan GS bomenkap terreinbeherende organisaties en afname bos