Partij voor de Dieren:  Wind­parken direct aan Waddenzee maken teveel slacht­offers


9 november 2015

Groningen, 9 november 2015 - Er moeten geen windmolens komen aan de voet van de Waddendijk. Het waterschap Noorderzijlvest en de energiegigant RWE hebben plannen in die richting. De kans op slachtoffers onder vogels is volgens onderzoek zeer groot. De Partij voor de Dieren heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten, onder andere over de afspraken tussen het waterschap en RWE.

Statenlid Ankie Voerman: “Hier zijn veel trekroutes voor vogels. Windmolens zo vlak bij het Wad zullen onder vogels veel slachtoffers eisen en zijn op die plek dus geen goed idee." De Waddenzee is nota bene een Natura 2000 gebied en daarbinnen ook nog speciaal aangewezen voor vogels. Het windmolenpark in de Emmapolder veroorzaakt al veel slachtoffers onder vogels, maar het plaatsen van windmolens tussen de Emmapolder en de Waddenzee zou nog rampzaliger gevolgen met zich meebrengen.

Er zou voorts nog te weinig onderzoek zijn gedaan naar de gevolgen voor de bij de wet zeer beschermde vleermuizen. "Bepaalde soorten kennen een seizoensgebonden trek, net zoals veel vogelsoorten en volgen vaak een kustlijn voor oriëntatie," aldus Voerman. "Het zou goed zijn, als de provincie en andere overheden niet alleen overleggen met omwonenden van windparken, maar ook met natuur- en milieuorganisaties als de Vogelbescherming, NMF Groningen en de zoogdiervereniging. Er zijn ook in onze provincie andere keuzes mogelijk en we moeten voor de beste gaan."

De Partij voor de Dieren is overtuigd van de noodzaak van de energietransitie. Daarbinnen heeft windenergie een belangrijke plaats. Maar niet waar deze overlast veroorzaken voor mens en dier.

De desbetreffende vragen vindt u hieronder:

https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/statenvragen-over-windparken-langs-de-waddenkust