PvdD wil weten wat er op het COA terrein is gedumpt


29 maart 2018

Groningen, 29 maart – De partij voor de Dieren wil alsnog weten welke bedrijven spullen hebben gedumpt op het COA terrein en ook om wat voor afval het ging. Daarnaast wil de partij dat bepaalde gebieden, waar volgens het Atsma rapport sprake is van een bedreiging voor het ecosysteem, gesaneerd worden. De partij stelt schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van het maandag verschenen rapport van de commissie gezondheidsklachten Ter Apel.

Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren en aanjager van het onderzoek, stelt dat bepaalde zaken niet helder zijn en andere om onmiddellijke actie vragen. “Zowel het Waterbedrijf als RoyalHaskoningDHV hebben geadviseerd om waterleidingen te gebruiken die niet-permeabel zijn, met andere woorden, waar geen rotzooi doorheen kan komen. Dat heeft het COA nog steeds niet gedaan en wij willen dat dat zo snel mogelijk wel gebeurt.” Daarnaast wil Voerman van de provincie weten hoe voortaan voorkomen wordt dat vervuilde grond verkeerd wordt gebruikt, zoals het feit dat er een moestuin bij de school op het terrein was. Onwenselijk, volgens het rapport. Het personeel bleek onvoldoende ingelicht over het gebruik van het terrein.

Uit dit rapport kwam verder naar voren dat gezondheidsklachten van het COA personeel niet veroorzaakt zouden zijn door een verontreinigde bodem maar door werkstress en een slecht binnenklimaat. Volgens Voerman is het echter klip en klaar dat het niet pluis is met de ondergrond, getuige de verhoogde concentraties van barium en het geadviseerde gebruik van niet-permeabele waterleidingen.